a a a

Pozvánka na konferenci „Úspěšně do života II“  

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Úspěšně do života II., kterou pořádá Parlament dětí a mládeže města Ostravy ve spolupráci s SVČ Korunka a pod záštitou primátora města Ostravy Ing. Tomáše Macury, MBA. Cílem konference je pomoci mladým lidem při startu do „dospělého ...

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ A POBYTOVÉ TÁBORY V PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH MĚSTA

Bohatou nabídku letních příměstských a pobytových táborů v období letních prázdnin nabízejí jednotlivá Střediska volného času a Dům dětí a mládeže v Ostravě. Ceny příměstských táborů se dle jejich charakteru pohybují od 1 000 Kč do 3 000 Kč Ceny pobytových táborů se dle ...

Workshop Kreativita a sebereflexe kariérového poradce

Dovolujeme si Vás pozvat na zajímavý workshop Kreativita a sebereflexe kariérového poradce, který se uskuteční v Ostravě ve čtvrtek 23. 3. 2023 od 12:00 hod. (v budově Moravskoslezského kraje) pod záštitou Euroguidance a za přítomnosti zahraničních hostů (lektorů). Účast na ...

Parlament dětí a mládeže se zapojuje do nově vznikajícího mezinárodního projektu Think-Tank

Hlavním Cílem projektu je zvýšit skutečný vliv mládeže ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Projekt je zaměřen na rozvoj trvalé součinnosti sektoru mládeže s oblastí výzkumu a analýz a systémových řešení podporujících participaci mladých lidí. Dílčími cíli projektu jsou rovněž popularizovat ...

Členové Parlamentu dětí a mládeže se vzdělávali ve školitelských dovednostech

Členové PDMMO absolvovali kurz akreditovaný českým i slovenským ministerstvem školství, který se zaměřuje na lektorské dovednosti. Školení EDU4EDU, pod vedením zkušených lektorů, pomohlo začínajícím lektorům k lepším výkonům. Účastníci se dozvěděli o metodách neformálního vzdělávání, probrali typologii účastníků, grafickou facilitaci, ...

Další vzdělávání v oblasti kariérového poradenství

1. Kreativita a sebereflexe kariérového poradce Je důležité aby každý poradce rozvíjel svůj talent a nadšení potřebným směrem. V minulém roce byly zvoleny dvě oblasti, které  se podle KP nejvíce hodí do jejich „výbavy“ v současném turbulentním světě. Jedná se ...

Ostrava – Jih bude mít obvodní mládežnický parlament

V Ostravě-Jihu vznikne mládežnický parlament, takový je výsledek schůzky zástupců Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy, Střediska volného času Korunka, Magistrátu města Ostravy a Městského obvodu Ostrava-Jih. Od září budou fungovat pilotní mládežnické organizace na dvou městských obvodech. Je to ...

Projekty žákovských parlamentů financované formou participativních rozpočtů – projekt ŽŠ Chrustova ve Slezské Ostravě

Projekt žákovského parlamentu Základní školy Chrustova ve Slezské Ostravě „Vymalování tříd 2. stupně“ Parlament dětí a mládeže města Ostravy navštívil Základní školu Chrustova. Zdejší školní parlament si za pomoci svého koordinátora napsal vlastní projekt, který byl podpořen v rámci projektu ...

Participace na přípravě strategického plánu města – pozvánka pro ředitele, koordinátory žákovských parlamentů, žáky a studenty

Parlament dětí a mládeže města Ostravy, ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy a Střediska volného času Korunka, pro Vás připravil příležitost participovat na přípravě strategickém plánu města Ostravy pro roky 2024-2030. V rámci projektu „Bo nám to není jedno!!!“ připravujeme ...

V Porubě vznikne obvodový žákovský parlament

Ve středu 8. 3. 2023 se zástupci Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy, Městského obvodu Poruba a Střediska volného času Korunka domluvili na vzniku žákovského parlamentu, který vznikne pro městský obvod Poruba. Pilotní obvodní parlament začne fungovat od září roku ...

MĚSTO POMÁHÁ ŽÁKOVSKÝM PARLAMENTŮM SE ŠKOLNÍMI PROJEKTY – projekt ŽŠ I. Sekaniny v Ostravě – Porubě

V loňském roce spustil Parlament dětí a mládeže města Ostravy ve spolupráci se Střediskem volného času Korunka (coby parlamentním koordinátorem) a ostravským magistrátem projekt „BO nám to není jedno!!!“. Jeho cílem byl rozvoj žákovských parlamentů na základních školách a posílení ...

Parlament dětí a mládeže města Ostravy podporuje iniciativy kariérového poradenství

Členové Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO) pomáhají s exkurzemi ve firmách, které organizuje Moravskoslezský Pakt zaměstnanosti (MSK PZ) v rámci volby povolání pro žáky 8. a 9. tříd ostravských základních škol. V rámci spolupráce s Moravskoslezským Paktem zaměstnanosti ...