Podpora inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality v Ostravě

Zobrazit: Metodická setkání metodiků prevence v PPP Ostrava

Metodická setkání metodiků prevence v PPP Ostrava

Setkávání školních metodiků prevence základních škol probíhají aktuálně od 21. 03. 2023 do 22.03.2023 v prostorách Pedagogicko-psychologické poradny, pobočka Poruba. V průběhu setkání metodici prevence obdrží informace týkající se novinek v oblasti prevence. Na setkání dorazí jako host zástupce zástupce Městské ...
Zobrazit: Zveme Vás na akreditovaný kurz Trauma respektujícího přístupu jako řešení náročného chování

Zveme Vás na akreditovaný kurz Trauma respektujícího přístupu jako řešení náročného chování

Akreditovaný kurz pro pracovníky v oblasti vzdělávání. V rámci šestnáctihodinového kurzu se seznámíte s principy trauma respektujícího přístupu a jejich uplatněním v praxi, zorientujete se v postupu včasné identifikace ohroženého dítěte (např. domácím násilím) a možnostech následné podpory včetně zapojení ...
Zobrazit: Proběhlo metodické setkání asistentů pedagoga

Proběhlo metodické setkání asistentů pedagoga

Dne 13.03.2023 se v prostorách Magistrátu města Ostrava uskutečnilo metodické setkání asistentů pedagoga ostravských základních škol. Tématem setkání byla spolupráce asistenta pedagoga a učitele. Odborníkem prezentujícím osvědčené přístupy a postupy z praxe byla PaedDr. Dana Zemánková. V rámci metodického setkání asistenti pedagoga hovořili ...
Zobrazit: Volná místa v dětské skupině pro děti uprchlíků z Ukrajiny

Volná místa v dětské skupině pro děti uprchlíků z Ukrajiny

Chcete začlenit dítě do kolektivu? Chcete aby se lépe seznámilo s českým jazykem? Stále jsou volné kapacity pro umístění dětí ve věku od 3 – 6 let do dětské skupiny, která nabízí interaktivní hravý program každý všední den od 8:00 do ...
Zobrazit: Proběhlo metodické setkání sociálních pedagogů

Proběhlo metodické setkání sociálních pedagogů

Dne 16.01.2023 se uskutečnilo metodické setkání pro sociální pedagogy ostravských základních škol. Tématem setkání byla práce s žáky a jejich rodinami ze sociálně – vyloučených lokalit/ práce s žáky a jejich rodinami ohroženými chodbou či sociálním vyloučením. Odborníkem prezentujícím osvědčené přístupy a ...
Zobrazit: Chaloupka ve světě inkluze

Chaloupka ve světě inkluze

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka ve spolupráci společně s osmi mateřskými školami a Magistrátem města Ostravy realizuje od září roku 2020 projekt Podpora inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality v Ostravě. Projekt se zabývá především romskými rodinami. Školní asistenti pracují jak s žáky ...