Podpora inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality v Ostravě

Zobrazit: Zveme Vás na akreditovaný kurz Trauma respektujícího přístupu jako řešení náročného chování

Zveme Vás na akreditovaný kurz Trauma respektujícího přístupu jako řešení náročného chování

Akreditovaný kurz pro pracovníky v oblasti vzdělávání. V rámci šestnáctihodinového kurzu se seznámíte s principy trauma respektujícího přístupu a jejich uplatněním v praxi, zorientujete se v postupu včasné identifikace ohroženého dítěte (např. domácím násilím) a možnostech následné podpory včetně zapojení ...
Zobrazit: Chaloupka ve světě inkluze

Chaloupka ve světě inkluze

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka ve spolupráci společně s osmi mateřskými školami a Magistrátem města Ostravy realizuje od září roku 2020 projekt Podpora inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality v Ostravě. Projekt se zabývá především romskými rodinami. Školní asistenti pracují jak s žáky ...