Metodické kurzy pro pedagogy

Zobrazit: Metodické kurzy pro pedagogy

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava připravila ve spolupráci s Ostravskou univerzitou metodické kurzy. Jejich nabídku naleznete níže.

.

.

.

.

.

.

MATERIÁLY PRO ŽIVOT
Materiály jsou všude kolem nás, jsme jimi doslova obklopeni. Všechny předměty, se kterými se běžně setkáváme, jsou vyrobeny z materiálů získaných z přírody nebo vyrobených člověkem.
Hlavní myšlenkou kurzu je zamyslet se nad dlouhou cestou materiálu od jeho výroby z vytěžené suroviny, přes následné zpracování do podoby výrobku k našemu každodennímu použití až po ukončení jeho životnosti a zvážení možnosti jeho dalšího využití. Může jedinec svým chováním pozitivně ovlivnit životní prostředí? A je to součástí zodpovědnosti společnosti? Zamyslíme se nad tím, jak efektivně využíváme materiály a zda vše, co si pořizujeme, skutečně potřebujeme.

Termín: 2.11.2022
Čas: 9:00 – 16:00
Místo: VŠB-TUO

Více informací naleznete ZDE.

JAK VÉST TECHNICKÝ KROUŽEK – Stavíme telefon
Metodický kurz pro vedoucí technických kroužků nebo pro ty, kteří by to chtěli zkusit.
– jak děti zaujmout a nadchnout pro techniku
– metodika vedení technického kroužku
– základy telekomunikace a dálkového přenosu
– výroba vlastního jednoduchého telefonu

Kurz zahrnuje teoreticko-metodickou a praktickou část, včetně výroby funkčního modelu.

Termín: 11.11.2022
Čas: 9:00 – 16:00
Místo: VŠB-TUO

Více informací naleznete ZDE.

JAK PRACOVAT S TALENTY (nadanými žáky)
Metodický kurz pro pedagogické pracovníky, kariérové a výchovné poradce ZŠ a SŠ se tentokrát zaměří na prohloubení teoretických i praktických poznatků k rozvoji klíčových kariérních kompetencí žáků ZŠ a SŠ. Kurz přinese aktuální informace z několika mezinárodních a národních výzkumů ohledně motivace a potřeb z pohledu trhu práce, seznámí s trendy pro 21. století. Obsahuje tipy na možnou implementaci ve výuce už na ZŠ a SŠ, s důrazem na včasnou přípravu žáků na budoucí uplatnění. Pojem „talentovaní žáci“ pojímá kurz šířeji v kontextu individuálního rozvoje potenciálu všech žáků.

Termín: 1.12.2022
Čas: 9:00 – 16:00
Místo: VŠB-TUO

Více informací naleznete ZDE.