a a a

Seminář k poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu SMO

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář k programům na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO – oblast rozvoje kvality školství a oblast vzdělávání a talentmanagementu, který se uskuteční v pátek 24.9.2021 v 10:00 hod. v prostorách Magistrátu města Ostravy, zasedací místnost ...

Předškoláček

Základní škola Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56 každoročně organizuje od května do června kurz pro budoucí prvňáčky s názvem Předškoláček, který je součástí projektu Společně to zvládneme. Tento projekt je spolufinancován z programu na podporu školství.  Vzhledem k současné epidemiologické situaci, která neumožňuje organizovat ...

Technická dovednost

Z Programu na podporu školství získala Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B finanční prostředky na realizaci projektu „Technická dovednost“. Cílem projektu je osvěta technických oborů a řemesel, zatraktivnění odborného vzdělávání, podpora školního vzdělávacího programu a volba povolání. „Za přispění ...

Obchodní akademie podporuje podnikatelské kompetence

Obchodní akademie Ostrava, již po několikáté realizovala úspěšný projekt „Podpora podnikatelských kompetencí, kreativity a jazykových kompetencí žáků SŠ a ZŠ na Obchodní akademii“, který je spolufinancován statutárním městem Ostrava z Programu na podporu školství.  V letošním roce se jedná již o 13. ...

Den zdraví

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Ostrava, díky finanční podpoře města Ostravy, již po několikáté realizovala úspěšný projekt „Den zdraví“. Jedná se o edukačně preventivní akci určenou dětem mateřských škol a žákům 1. až 5. tříd základních škol. ...

Smysluplná škola

Základní škole Ostrava-Stará Bělá  se podařilo, díky finanční podpoře statutárního města Ostravy poskytnuté z programu na podporu školství, úspěšně zrealizovat projekt „Smysluplná škola“. V rámci tohoto projektu celé školní hřiště a okolí školy zaplnily jednotlivé aktivity. Všichni žáci si společně zasportovali, vyzkoušeli ...

S Ostrčilkou po Evropě

V rámci Programu na podporu školství z rozpočtu statutárního města Ostravy získala Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10 příspěvek na realizaci projektu „S Ostrčilkou po Evropě“. Prostřednictvím tohoto projektu byl pro žáky školní rok ve znamení cestování po Evropě formou ...

Děti se seznamují s povoláním

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace, díky finanční podpoře statutárního města Ostravy, která byla poskytnuta v rámci programu na podporu školství, úspěšně zrealizovala projekt „Hrajeme si na …“.  Projekt byl zaměřen na přiblížení práce dospělých, a to zejména prostřednictvím ...

Výstava – Ostrava!!!

Jako každý rok, tak i letos realizuje Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace výstavu fotografií svých žáků oboru Fotograf, a to rovněž díky dotaci poskytnuté z rozpočtu statutárního města Ostravy. Letošní 15. ročník výstavy nese název „Výstava-Ostrava!!!“. Námětem pro ...

Informace k vyhlášeným programům na poskytnutí dotací a příspěvků

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR a Usnesením Vlády ČR, Vám sdělujeme následující informace týkající se vyhlášených programů v oblasti školství, vzdělávání a talentmanagementu, bilingvní a cizojazyčné výuky: I. Konkrétní informace k jednotlivým programům: Program na podporu vzdělávání ...