a a a

Zámostníčci jdou do světa

Mateřská škola Slezská Ostrava, Zámostní 31 realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy projekt s názvem „Zámostníčci jdou do světa“. V rámci tohoto projektu byly realizovány aktivity, které přispěly k celkovému rozvoji osobnosti dětí předškolního věku a směřovaly k osvojení klíčových kompetencí potřebných pro ...

Nebojme se čtení

Základní škola generála Zdeňka Škarvady realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy svůj projekt „Nebojme se čtení“. V rámci tohoto projektu škola uspořádala besedy se spisovatelkou beletrie pro děti paní Zuzanou Pospíšilovou. Besed se zúčastnili žáci 1 stupně a během veselého ...

Kniha přítel člověka

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A zavedla od školního roku 2019/2020 třídní knihovničky. Díky finanční podpoře statutárního města Ostravy, poskytnuté z programu na podporu rozvoje kvality školství, se podařilo v letošním školním roce vybudovat v prostorách školy školní knihovnu. V rámci ...

Prezentace ze Semináře k poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu SMO

Dne 7.9.2022 proběhl v prostorách Magistrátu města Ostravy Seminář k poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu SMO pro oblast rozvoje kvality školství a oblast vzdělávání a talentmanagement. Prezentaci ze semináře je možné stáhnout ZDE ...

Seminář k poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu SMO

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář k programům na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO – oblast rozvoje kvality školství a oblast vzdělávání a talentmanagementu, který se uskuteční v pátek 24.9.2021 v 10:00 hod. v prostorách Magistrátu města Ostravy, zasedací místnost ...

Předškoláček

Základní škola Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56 každoročně organizuje od května do června kurz pro budoucí prvňáčky s názvem Předškoláček, který je součástí projektu Společně to zvládneme. Tento projekt je spolufinancován z programu na podporu školství.  Vzhledem k současné epidemiologické situaci, která neumožňuje organizovat ...

Technická dovednost

Z Programu na podporu školství získala Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B finanční prostředky na realizaci projektu „Technická dovednost“. Cílem projektu je osvěta technických oborů a řemesel, zatraktivnění odborného vzdělávání, podpora školního vzdělávacího programu a volba povolání. „Za přispění ...

Obchodní akademie podporuje podnikatelské kompetence

Obchodní akademie Ostrava, již po několikáté realizovala úspěšný projekt „Podpora podnikatelských kompetencí, kreativity a jazykových kompetencí žáků SŠ a ZŠ na Obchodní akademii“, který je spolufinancován statutárním městem Ostrava z Programu na podporu školství.  V letošním roce se jedná již o 13. ...

Den zdraví

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Ostrava, díky finanční podpoře města Ostravy, již po několikáté realizovala úspěšný projekt „Den zdraví“. Jedná se o edukačně preventivní akci určenou dětem mateřských škol a žákům 1. až 5. tříd základních škol. ...

Smysluplná škola

Základní škole Ostrava-Stará Bělá  se podařilo, díky finanční podpoře statutárního města Ostravy poskytnuté z programu na podporu školství, úspěšně zrealizovat projekt „Smysluplná škola“. V rámci tohoto projektu celé školní hřiště a okolí školy zaplnily jednotlivé aktivity. Všichni žáci si společně zasportovali, vyzkoušeli ...

S Ostrčilkou po Evropě

V rámci Programu na podporu školství z rozpočtu statutárního města Ostravy získala Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10 příspěvek na realizaci projektu „S Ostrčilkou po Evropě“. Prostřednictvím tohoto projektu byl pro žáky školní rok ve znamení cestování po Evropě formou ...

Děti se seznamují s povoláním

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace, díky finanční podpoře statutárního města Ostravy, která byla poskytnuta v rámci programu na podporu školství, úspěšně zrealizovala projekt „Hrajeme si na …“.  Projekt byl zaměřen na přiblížení práce dospělých, a to zejména prostřednictvím ...