a a a

Až já budu velký (á) II.

Mateřská škola Klubíčko realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy projekt „Až já budu velký (á) II.“. Získané finanční prostředky byly využity na podporu tvořivých dílen a bližší seznámení dětí s profesí, kterou mohou v dospělosti konat. Děti měly možnost se setkat ...

Ostrovy poznání

Mateřská škola Varenská 2a realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy projekt s názvem „Ostrovy poznání“. Prostřednictvím různorodých aktivit se rozvíjely dovednosti dětí poznávat sama sebe – uvědomovat si své silné  i slabé stránky. Skrze různorodé aktivity vycházejících z cestování po vzdálených ostrovech ...

Pracujeme se dřevem

Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy projekt s názvem „Pracujeme se dřevem“. Obsahem tohoto projektu byla rukodělná výroba zaměřená na práci se dřevem, s cílem naučit žáky zručnosti, jemné motorice, přesnosti, trpělivosti. Škola není úplným začátečníkem ...

Orientační běh

Základní škola Porubská 832 pořádá závod v orientačním běhu, který proběhne ve středu 17.5.2023 v prostorách areálu Skalka family parku v Ostravě. Děti budou mít možnost si vyzkoušet, jak vypadá pravý orientační závod v terénu, včetně orientace v mapě a markování stanovišť. Propozice naleznete ...

Řemeslo má zlaté dno

Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7 realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy projekt s názvem „ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO“. Cílem tohoto projektu bylo vzbudit zájem dětí o řemesla, seznámit je s pracovními nástroji a jejich využitím, s chovatelskými a pěstitelskými pracemi. Podařilo ...

Letem světem

Mateřská škola Staňkova realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy projekt „Letem světem“. Projekt byl realizován v několika fázích. Na začátku roku paní učitelky připravily témata a přehled aktivit, které byly následně realizovány. V rámci projektových dnů děti ve fantazii navštívily Evropu, ...

Zlaté michálkovické ručičky

Základní škola U Kříže 28 realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy svůj projekt „Zlaté michálkovické ručičky“. Tento projekt se zaměřil na podporu řemesel a rukodělných činností. V listopadu se škola proměnila v jakousi manufakturu, kde žáci ve třídách, na chodbách, ale ...

Zámostníčci jdou do světa

Mateřská škola Slezská Ostrava, Zámostní 31 realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy projekt s názvem „Zámostníčci jdou do světa“. V rámci tohoto projektu byly realizovány aktivity, které přispěly k celkovému rozvoji osobnosti dětí předškolního věku a směřovaly k osvojení klíčových kompetencí potřebných pro ...

Nebojme se čtení

Základní škola generála Zdeňka Škarvady realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy svůj projekt „Nebojme se čtení“. V rámci tohoto projektu škola uspořádala besedy se spisovatelkou beletrie pro děti paní Zuzanou Pospíšilovou. Besed se zúčastnili žáci 1 stupně a během veselého ...

Kniha přítel člověka

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A zavedla od školního roku 2019/2020 třídní knihovničky. Díky finanční podpoře statutárního města Ostravy, poskytnuté z programu na podporu rozvoje kvality školství, se podařilo v letošním školním roce vybudovat v prostorách školy školní knihovnu. V rámci ...

Prezentace ze Semináře k poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu SMO

Dne 7.9.2022 proběhl v prostorách Magistrátu města Ostravy Seminář k poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu SMO pro oblast rozvoje kvality školství a oblast vzdělávání a talentmanagement. Prezentaci ze semináře je možné stáhnout ZDE ...

Seminář k poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu SMO

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář k programům na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO – oblast rozvoje kvality školství a oblast vzdělávání a talentmanagementu, který se uskuteční v pátek 24.9.2021 v 10:00 hod. v prostorách Magistrátu města Ostravy, zasedací místnost ...