a a a

Kreativitou za Duhou

Mateřská škola Hornická realizovala díky finanční  podpoře statutárního města Ostravy projekt “Kreativitou za Duhou”. V rámci společných kreativních schůzek děti vymýšlely nové příběhy, pohádky a prostřednictvím loutek a dramatizace rozvíjely své komunikační schopnosti. Děti vycházely do přírody, kde pracovaly s přírodním materiálem ...

Škola hrou

Základní škola Chrustova realizovala díky finanční  podpoře statutárního města Ostravy projekt “Škola hrou”. Tento projekt spojil žáky do jednotného týmu a přinesl nový rozměr kreativity a vzdělávání. Žáci se pustili do jedinečného projektu skládání záhonů, který nejen obohatil školní prostředí, ...

Poznat jedno ŘEMESLO nestačí!

Mateřská škola Šafaříkova realizovala díky finanční  podpoře statutárního města Ostravy projekt “Poznat jedno ŘEMESLO nestačí!”. Prostřednictvím projektu byly praktickými aktivitami děti seznámeny s různými řemesly a oslavili tak manuální práci, šikovnost a um vybraným profesím. Zajímavé prožitky rozvíjely kreativitu, zručnost a ...

Naše školní knihovna

Základní škola a mateřská škola Krestova 36A realizovala díky finanční  podpoře statutárního města Ostravy projekt školní knihovny. Školní knihovna při ZŠ a MŠ Krestova není pouze prostorem s policemi plnými knih. Je to místo, kde se rodí vášeň pro čtenářství ...

Jak se rodí kniha

Základní škola generála Zdeňka Škarvady realizovala díky finanční  podpoře statutárního města Ostravy projekt „Jak se rodí kniha”. Tento projekt školní žákovské knihovny navázal na loňský zdařilý projekt “Nebojme se čtení“. Cílem bylo inspirovat děti ke čtenářství a k vlastní kreativní ...

Řemesla na Waldorfské ZŠ a MŠ

Waldorfská ZŠ a MŠ realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy projekt s názvem „Z řemesla lze pozvednout k umění. Z fušování nikdy.“. V rámci tohoto projektu školu navštívil umělecký kovář a řezbář, který žáky provázel kovářským a řezbářským uměním. Všichni žáci si postupně vyzkoušeli ...

Až já budu velký (á) II.

Mateřská škola Klubíčko realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy projekt „Až já budu velký (á) II.“. Získané finanční prostředky byly využity na podporu tvořivých dílen a bližší seznámení dětí s profesí, kterou mohou v dospělosti konat. Děti měly možnost se setkat ...

Ostrovy poznání

Mateřská škola Varenská 2a realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy projekt s názvem „Ostrovy poznání“. Prostřednictvím různorodých aktivit se rozvíjely dovednosti dětí poznávat sama sebe – uvědomovat si své silné  i slabé stránky. Skrze různorodé aktivity vycházejících z cestování po vzdálených ostrovech ...

Pracujeme se dřevem

Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy projekt s názvem „Pracujeme se dřevem“. Obsahem tohoto projektu byla rukodělná výroba zaměřená na práci se dřevem, s cílem naučit žáky zručnosti, jemné motorice, přesnosti, trpělivosti. Škola není úplným začátečníkem ...

Orientační běh

Základní škola Porubská 832 pořádá závod v orientačním běhu, který proběhne ve středu 17.5.2023 v prostorách areálu Skalka family parku v Ostravě. Děti budou mít možnost si vyzkoušet, jak vypadá pravý orientační závod v terénu, včetně orientace v mapě a markování stanovišť. Propozice naleznete ...

Řemeslo má zlaté dno

Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7 realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy projekt s názvem „ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO“. Cílem tohoto projektu bylo vzbudit zájem dětí o řemesla, seznámit je s pracovními nástroji a jejich využitím, s chovatelskými a pěstitelskými pracemi. Podařilo ...

Letem světem

Mateřská škola Staňkova realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy projekt „Letem světem“. Projekt byl realizován v několika fázích. Na začátku roku paní učitelky připravily témata a přehled aktivit, které byly následně realizovány. V rámci projektových dnů děti ve fantazii navštívily Evropu, ...