a a a

Seminář na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu SMO v rámci cizojazyčné výuky pro školní rok 2024/2025

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář zaměřený na poskytnutí informaci k vyhlášenému dotačnímu Programu a Výzvě v oblasti cizojazyčné výuky pro školní rok 2024/2025. Seminář proběhne dne 22.04.2024 od 14.00 v prostorách Magistrátu města Ostravy, zasedací místnost č. ...

Čtvrťáci si rozšiřují obzory

Ve výtvarné výchově se čtvrťáci ZŠ Krestova zlepšují nejen ve výtvarných dovednostech, ale zároveň rozšiřují své znalosti z okolního světa. Nedávno se pustili do objevování polární záře. Zjistili nejen, kde se s takovouto úchvatnou podívanou mohou setkat, ale také se seznámili s tím, ...

Muzikál Snow White

V Základní škole Krestova stále plují na muzikálové vlně. Na jaře žáci třetích a čtvrtých ročníků s rozšířenou výukou angličtiny a metodou CLIL připravili ekologický muzikál, kdy tučňák Eddie zachraňoval svět před následky globálního oteplování. Tentokrát si pro každoroční předvánoční ...

Aktiv Besip

V květnu proběhla na dopravním hřišti ZŠ A. Kučery dopravní soutěž mladých cyklistů 2023 – okresní kolo Ostrava, do které postoupilo z regionálních kol osm družstev mladších žáků ve věku od 10 do 12 let a osm družstev starších žáků ...

CLIL ve výtvarce

Děti se v rámci výtvarné výchovy seznámily s rakouským umělcem Friedensreichem Regentagem Dunkelbuntem Hundertwasserem, vlastním jménem Friedrichem Stowasserem a s jeho tvorbou v oblasti architektury, sochařství a malířství. Zhlédly film o jeho životě a díle, seznámily se se známými stavbami Vídně ...

Tučnák Eddie zachraňuje svět

Děti ze ZŠ Krestova se v rámci výuky anglického jazyka pustily do nacvičování části ekologického muzikálu, kdy tučňák Eddie zachraňuje svět před následky globálního oteplování. Muzikál pomáhá dětem pochopit, jak šetřit přírodní zdroje a energii. Pomocí písní se naučily slovní ...

Seminář na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu SMO v rámci cizojazyčné výuky pro školní rok 2023/2024

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář zaměřený na poskytnutí informací k vyhlášenému dotačnímu programu v oblasti cizojazyčné výuky na školní rok 2023/2024. Seminář proběhne dne 22.03.2022 od 13:00 hodin v prostorách Magistrátu města Ostravy v zasedací místnosti č. ...

Vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2023/2024

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 0170/ZM2226/5 ze dne 22.02.2023 výběrové řízení Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2023/2024 (kód KaŠ/BIL). Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy ...