a a a

Seminář na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu SMO v rámci cizojazyčné výuky pro školní rok 2023/2024

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář zaměřený na poskytnutí informací k vyhlášenému dotačnímu programu v oblasti cizojazyčné výuky na školní rok 2023/2024. Seminář proběhne dne 22.03.2022 od 13:00 hodin v prostorách Magistrátu města Ostravy v zasedací místnosti č. ...

Vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2023/2024

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 0170/ZM2226/5 ze dne 22.02.2023 výběrové řízení Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2023/2024 (kód KaŠ/BIL). Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy ...