a a a

BADATELSKÝ VÍKEND V MALENOVICÍCH

První červnový víkend se uskutečnil další z řady badatelských víkendů pro ostravské základní školy, které organizují někteří vyučující gymnázia Olgy Havlové. Akce se zúčastnilo 16 žáků ze čtyř základních škol. V průběhu víkendu si vyzkoušeli badatelské úlohy na různé metody ...

Ukrajinský filmový festival

Dne 1.7.2023 se v Komunitním centru Všichni spolu bude konat jednodenní ukrajinský filmový festival. Na akci je nutná rezervace přes QR kód ...

Promítání ukrajinského animovaného velkofilmu pro děti MAVKA

Oddělení pro koordinaci adaptace a integrace Úřadu vlády ČR připravilo na závěr školního roku ve spolupráci s Nadací Karel Komárek Family Foundation a Integračním centrem Praha promítání ukrajinského animovaného velkofilmu pro děti MAVKA. Promítání bude výhradně v ukrajinštině. Díky podpoře ...

Promoce Junior univerzity VŠB-TUO

Slavnostní promoce studentek a studentů Junior univerzity VŠB-TUO, unikátního systému mimoškolního neformálního vzdělávání pro žáky základních a středních škol, proběhly v úterý 6. června 2023 od 17:00. Akce se za přítomnosti vedení univerzity, zástupce statutárního města Ostravy Andrey Hoffmannové, rodičů a ...

Objevitelská lekce na ZŠ a MŠ Krestova 36A

V rámci programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu realizuje ZŠ a MŠ Krestova 36A z Ostravy Hrabůvky již čtvrtý projekt s názvem Triangl – rozvoj technické, přírodovědné a funkční gramotnosti. Škola v rámci projektu identifikuje nadání, systematicky podporuje práci s ...

O šachovou Korunku

Dne 12. 6. 2023 se uskutečnil již 3. ročník turnaje „O šachovou Korunku“ pro děti z mateřských škol. Turnaj probíhal ve Středisku volného času Korunka, které je koordinátorem projektu „Šachy do škol“ v Ostravě.. Zúčastnilo se celkem osm čtyřčlenných družstev. Turnaj měl ...

Červnové metodické kurzy pro pedagogy na VŠB-TUO

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava připravila ve spolupráci s Ostravskou univerzitou metodické kurzy pro pedagogy. Tyto kurzy probíhají v Ostravě a jsou zdarma. . . . . . . Druhy energií v experimentechMetodický kurz pro učitele fyziky, chemie, pro lektory kroužků ...

O účast ve výtvarné soutěži v Planetáriu Ostrava byl velký zájem

V letošním roce Planetárium Ostrava vyhlásilo 1. ročník soutěže mladých talentovaných výtvarníků. Téma soutěže bylo „Vesmír plný života“. Pojetí výsledného díla bylo necháno na fantazii dětí. Do soutěže se mohly přihlásit jak děti z MŠ a ZŠ, tak i jednotlivci. Prvního ročníku ...

Energetické zdroje v experimentech

Jak učit energie a energetiku, experimenty a návody, jak přiblížit i složitá témata dětem. Metodický kurz pro učitele fyziky, chemie, pro lektory kroužků, pedagogy volného času. Lektor: Ing. Petr Pavlík, Ph.D. – pedagog na Katedře energetiky Fakulty strojní VŠB-TUO, popularizátor techniky a ...

Stavíme dírkovou komoru

Z cyklu „Jak vést technický kroužek“ Metodický kurz pro vedoucí technických kroužků nebo pro ty, kteří by to chtěli zkusit. Kurz zahrnuje teoreticko-metodickou a praktickou část, včetně výroby funkčního modelu. Lektor: Mgr. Josef Kundrát, Ph.D. – psycholog, lektor, autor zážitkových a LARP ...

Matematika s GeoGebrou

Kurz je zaměřen na základní seznámení s programem GeoGebra. Tento volně dostupný software je vyvíjen mezinárodní komunitou, podporuje představivost žáků a intuitivní chápání matematiky a geometrie. Seznámíte se s různými možnostmi využití programu ve výuce matematiky a dalších, zejména, přírodovědných ...

Identifikace a rozvoj nadání

Kurz je zaměřen na základní informace a definice k tématu nadání, jeho identifikaci, na testy k měření inteligence a praktické tipy, jak pracovat s nadanými dětmi ve školním prostředí: Lektorky: Eva Vondráková, psycholožka s letitou praxí v pedagogicko – psychologickém poradenství. Spoluzakladatelka ...