a a a

„Fajne školní bistro“ – mentoring na Základní škole a Mateřské škole pro sluchově postižené a vady řeči, Ostrava-Poruba, Spartakovců 1153, p. o.

Tentokrát mentoři projektu „Fajne školní bistro“ – Petr Bláha, Mgr. Michaela Remešová a PhDr. Dagmar Kovářů, společně s žáky oboru kuchař ze Střední školy společného stravování, Krakovská 1095/33, Ostrava-Hrabůvka p. o. a Bc. Janou Tůmovou (učitelkou odborného výcviku), zavítali mezi ...

Fajne školní bistro – mentoring na Mateřské škole Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530/4, p. o.

Dne 11. 9. 2023 odstartoval první mentoring v tomto školním roce s Michalem Adamem, Mgr. Michaelou Remešovou a PhDr. Dagmar Kovářů ve školní jídelně Mateřské školy Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530/4, p. o. Nechyběli ani tradiční pomocníci, žáci oboru kuchař ze Střední ...

Talent roku 3. ročník

Až 100 tis. Kč mohou za výjimečné studijní a vědecké úspěchy, dosažené v uplynulém akademickém roce, získat studenti vysokých škol nebo univerzit, kteří studují v České republice nebo v zahraničí: technické a přírodovědné studijní programy, společenskovědní a humanitní studijní programy a ...

Mentoring Davida Valíčka ve školní jídelně Základní školy Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, p. o.

V rámci projektu „Fajne školní bistro“ proběhl 22. června 2023 mentoring ve školní jídelně Základní školy Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, p. o. Mentory Davida Valíčka, Mgr. Michaelu Remešovou a PhDr. Dagmar Kovářů přivítala Mgr. Hana Bayerová, ředitelka školy a vedoucí ...

Ocenění „Ředitel školy 2023“

Zastupitelstvo města rozhodlo na červnovém zasedání o ocenění těchto ředitelů škol. Mgr. Zuzana Škapová, ředitelka Základní školy Ostrava-Poruba, Dětská 915/2, p. o. RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., MBA, LLM, MPA, MSc., ředitel Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, p. ...

Vernisáž výstavy a setkání 7 studentů s titulem „Talent roku“

Od 1. 6. 2023 do 30. 6. 2023 je ve foyer, v budově Nové radnice otevřena výstava „Talent roku“, kterou Odbor kultury a školství realizuje ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, Fakultou umění, v rámci tohoto programu již podruhé. Letošního ročníku ...

Mentoring Davida Valíčka na Mateřské škole Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, p. o.

Mentoři projektu „Fajne školní bistro“ David Valíček a Mgr. Michaela Remešová zavítali 18. května 2023 na mentoring do školní jídelny Mateřské školy Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, p. o. Při přípravě pokrmu opět pomáhali žáci oboru kuchař ze Střední školy společného stravování, ...

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace

Rada městského obvodu Ostrava-Jih vyhlásila konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy a mateřské školy Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace. Termín nástupu: 1. 8. 2023 Termín pro podání přihlášky: 15. 5. 2023 Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení: – ...

„Ředitel školy 2023“ – výzva k podání návrhu na ocenění

Znáte ředitele mateřské nebo základní školy, který: je skvělý manažer, je leader pedagogického procesu, je tvůrcem pozitivní atmosféry ve škole pro pedagogy, žáky, rodiče, je vzorem pro své kolegy, má inovativní přístup, přichází s pozitivními změnami, má jasně formulovanou vizi, ...

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Dětská 920, příspěvková organizace

Rada městského obvodu Poruba vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Dětská 920, příspěvková organizace. Předpokládaný termín nástupu: 1. 10. 2023 Termín pro podání přihlášky: 12. 5. 2023 Informace: – z d e ...

„Fajne školní bistro“ mentoring Michala Adama na Waldorfské základní škole a střední škole Ostrava-Poruba, L. Štúra 1085/8, p. o.

Mentoři projektu „Fajne školní bistro“ Michal Adam a PhDr. Dagmar Kovářů tentokrát zavítali do Waldorfské základní školy a střední školy Ostrava-Poruba, L. Štúra 1085/8, p. o. Tato velká školní jídelna poskytuje školní stravování nejen žákům své školy, ale i žákům ...

Konkurzní řízení na místo ředitele/ky Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace

Rada městského obvodu Ostrava-Jih vyhlásila konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace. Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení: – z d e – Termín pro podání přihlášky: 20. 4. 2023 Předpokládaný termín nástupu: 1. ...