a a a

Metodické setkání školních speciálních pedagogů

V rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III vás zveme na online metodické setkání pro školní speciální pedagogy, které se uskuteční 29. 3. od 13:00 do 15:00. Náplní online schůzky bude téma Metoda dobrého startu s ...

Ostrava sdílí zkušenosti s dalšími městy

S cílem vzájemně se inspirovat a sdílet osvědčenou praxi v oblasti vzdělávání se 16. března setkali v online prostoru zástupci odboru školství města Liberce s vedoucími a projektovými pracovníky z Magistrátu města Ostravy i městských obvodů. Informačně nabitá schůzka se ...

Online seminář „Trestní odpovědnost žáků, rodičů a pedagogů v praxi“

Srdečně vás zveme na seminář „Trestní odpovědnost žáků, rodičů a pedagogů v praxi“, který se v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III uskuteční on-line formou. Cílem semináře je seznámit pedagogy s odpovědností žáků a školy ...

Konference Rovné příležitosti v Ostravě – ODLOŽENO

Vzhledem k současné situaci a zaváděným vládním opatřením jsme bohužel nuceni konferenci Rovné příležitosti v Ostravě plánovanou na 5. listopadu v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III prozatím odložit. Pokud to situace dovolí, rádi bychom ...

Metodické setkání školních asistentů a asistentů pedagoga

V rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III se dne 29. 9. uskuteční metodické setkání školních asistentů a asistentů pedagoga. Setkání proběhne v budově MMO, místnosti č. 504 od 13:00. Téma setkání je spolupráce s třídním ...

Zveme vás na konferenci o rovných příležitostech ve vzdělávání

Součástí projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III je konference zaměřená na rovné příležitosti v základním a mateřském vzdělávání, která se koná ve čtvrtek 5. listopadu v budově Nové radnice. Odborný program zahájí psycholog Jan Svoboda přednáškou na téma ...

Projekty rovného přístupu ke vzdělávání pokračují

Projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II skončil ke dni 31. 8. 2020. Projekt byl zaměřen na posílení rovných příležitostí dětí předškolního věku ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Zapojila se do něj pětice mateřských škol ...

Workshop pro rodiče na téma „Máme doma prvňáčka“

V rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III proběhne na ZŠ Generála Janka workshop pro rodiče na téma „Máme doma prvňáčka“. Workshopem provede školní psycholožka Mgr. Hana Kovářová, která bude odpovídat nejen na tyto otázky:– Co ...

Workshop pro rodiče na téma „Máme doma prvňáčka“

V rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III proběhne na ZŠ Gebauerova workshop pro rodiče na téma „Máme doma prvňáčka“. Workshopem provede pedagožka Mgr. Jitka Ondrisová, která bude odpovídat nejen na tyto otázky:– Co pro dítě ...

Exkurze úředníků na Magistrát města Brna

V rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III se pro zaměstnance odborů školství a sociálních věcí ostravských obvodů uskuteční, za účelem sdílení zkušeností z vedení oddělení školství na různých úrovních krajských měst, exkurze na Magistrát města ...

Metodické setkání pro sociální pedagogy

Sociální pedagogové ze základních škol zapojených v projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III se sejdou ve středu 11. listopadu 2020 v 9 hodin v budově MMO, místnost č. 504 (přístavba Nové radnice). Na metodickém setkání se seznámí s vedením dokumentace ...

Metodické setkání pro sociální pedagogy

Sociální pedagogové ze základních škol zapojených v projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III se ve školním roce 2020/2021 sejdou poprvé ve středu 16. září 2020 v 9 hodin v budově MMO, místnost č. 504 (přístavba Nové radnice). Na metodickém ...