a a a

TALENT CITY 2022: DOPROVODNÝ PROGRAM

V rámci konference Talent City 2022, která se uskuteční již tento týden v Ostravě, proběhne ve středu a ve čtvrtek bohatý doprovodný program pro děti a veřejnost. . . . . . . 14. 9. 2022 – workshop TAJEMSTVÍ MĚSTSKÉ ...

TALENT CITY 2022: TOP 10 START-UPS MSK PRO ROK 2022

Na konferenci Talent City 2022 budou v rámci bloku Moravskoslezského inovačního centra Talent a podnikavost představeny TOP 10 start-upy Moravskoslezského kraje pro rok 2022. Můžete se těšit například na start-upy Skladon, Nilmore, Proxyqb, Discidius, Elektromar a další. . REGISTRACE ZDE ...

TALENT CITY 2022: UČÍME SE PODNIKÁNÍM – PŘÍBĚH FINSKÉHO VZDĚLÁVACÍHO KONCEPTU TEAM ACADEMY V ČR

V rámci programu konference Talent City 2022 proběhne v bloku Talent a podnikavost diskuse s názvem „Učíme se podnikáním: Příběh finského vzdělávacího konceptu Team Academy v ČR“. Tento blok zajišťuje Moravskoslezské inovační centrum a můžete se těšit na zajímavé projekty ...

TALENT CITY 2022: TALENT ATTRACTION MANAGEMNT – HOW CAN 2ND CITIES ATTRACT TALENT

Představujeme vám další blok konference Talent City 2022, který zajišťuje Moravskoslezské inovační centrum. Jedná se o blok Talent a podnikavost v rámci kterého budou představeny zajímavé projekty v oblasti start-upů a v rámci panelových diskuzí se bude hovořit o různých ...

TALENT CITY 2022: INVENIO – DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM PRO IDENTIFIKACI PROFILU SCHOPNOSTÍ DĚTÍ

Na konferenci Talent City 2022 bude v rámci bloku Talentu a vzdělávání prezentována přednáška s názvem „INVENIO – Komplexní diagnostický systém pro identifikaci profilu schopností dětí“. Tento blok zajišťuje Ostravská univerzita ve spolupráci se zajímavými hosty z oblasti talentu a ...

TALENT CITY 2022: „ŠKOLA PRO DĚTI – JAK MŮŽEME ROZVINOUT POTENCIÁL KAŽDÉHO Z NICH“

Dalším vstupem, který bude představen na konferenci Talent City 2022 v bloku Talent a vzdělávání bude odborná debata, která nese název „Škola pro děti: Jak můžeme rozvinout potenciál každého z nich“. Tento blok zajišťuje Ostravská univerzita ve spolupráci se zajímavými ...

TALENT CITY 2022: DISKUSNÍ SEMINÁŘ S NÁZVEM „MÁME VE ŠKOLE NADANÉ ŽÁKY?“

V rámci bloku Talent a vzdělávání, který bude probíhat na konferenci Talent City 2022 vám představujeme diskusní seminář s názvem „Máme ve škole nadané žáky?“. Tento blok zajišťuje Ostravská univerzita ve spolupráci se zajímavými hosty z oblasti talentu a nadání, ...

Metodické setkání školních speciálních pedagogů

V rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III vás zveme na online metodické setkání pro školní speciální pedagogy, které se uskuteční 29. 3. od 13:00 do 15:00. Náplní online schůzky bude téma Metoda dobrého startu s ...

Ostrava sdílí zkušenosti s dalšími městy

S cílem vzájemně se inspirovat a sdílet osvědčenou praxi v oblasti vzdělávání se 16. března setkali v online prostoru zástupci odboru školství města Liberce s vedoucími a projektovými pracovníky z Magistrátu města Ostravy i městských obvodů. Informačně nabitá schůzka se ...

Online seminář „Trestní odpovědnost žáků, rodičů a pedagogů v praxi“

Srdečně vás zveme na seminář „Trestní odpovědnost žáků, rodičů a pedagogů v praxi“, který se v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III uskuteční on-line formou. Cílem semináře je seznámit pedagogy s odpovědností žáků a školy ...

Konference Rovné příležitosti v Ostravě – ODLOŽENO

Vzhledem k současné situaci a zaváděným vládním opatřením jsme bohužel nuceni konferenci Rovné příležitosti v Ostravě plánovanou na 5. listopadu v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III prozatím odložit. Pokud to situace dovolí, rádi bychom ...

Metodické setkání školních asistentů a asistentů pedagoga

V rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III se dne 29. 9. uskuteční metodické setkání školních asistentů a asistentů pedagoga. Setkání proběhne v budově MMO, místnosti č. 504 od 13:00. Téma setkání je spolupráce s třídním ...