Aktuality

Zobrazit: Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

MŠMT vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 „Opatření k zápisům do mateřských škol pro školní rok 2020/2021“. Zápisy se uskutečnily v období od 2. května do 16. května 2020 ...
Zobrazit: Kariérové poradenství se posune do nižších ročníků ostravských základních škol…

Kariérové poradenství se posune do nižších ročníků ostravských základních škol…

Ostrava má za sebou první školní rok realizace projektu Kariérové poradenství Ostrava!!!. Do realizace se postupně zapojilo již celkem 33 škol (do pilotního projektu bylo původně zapojeno 20 ZŠ) . Dosavadní výsledky jsme hodnotili společně s řediteli dvacítky pilotních škol 24.6. ...
Zobrazit: Novinky v dotačních titulech na podporu školství, vzdělávání a talentmanagementu

Novinky v dotačních titulech na podporu školství, vzdělávání a talentmanagementu

Zastupitelstvo města Ostravy na svém jednání dne 24.6.2020, usnesením č. 0981/ZM1822/15 schválilo Program na podporu školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021 a Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2021. Program na ...
Zobrazit: Program na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021

Program na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021

Rada města rozhodla na svém jednání dne 16.06.2020 usnesením č. 04158/RM1822/62 o poskytnutí neinvestičních příspěvků na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021. Podpořeno bylo celkem 17 projektů v celkové výši 3 800 tis. Kč. Zastupitelstvo města rozhodlo na svém jednání dne ...
Zobrazit: Příměstské tábory ve Světě techniky

Příměstské tábory ve Světě techniky

Svět techniky v Dolní oblasti VÍTKOVICE pořádá atraktivní letní příměstské a pobytové tábory pro děti ve věku 5-13 let. Celkem pět příměstských táborů se uskuteční v průběhu července a srpna ve Světě techniky. Každý turnus bude tématicky odlišný. Děti budou ...
Zobrazit: Video příspěvek asistentek sociální inkluze

Video příspěvek asistentek sociální inkluze

V srpnu 2020 končí další z úspěšných projektů města Ostravy „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II“, reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005144. Cílem projektu je zavedení koordinovaného přístupu pro zajištění kvalitního zejména předškolního vzdělávání pro všechny děti ve městě Ostrava ...
Zobrazit: Z předškoláků se stali badatelé a objevitelé

Z předškoláků se stali badatelé a objevitelé

Jak probudit v předškolních dětech zájem o objevování zajímavostí v přírodě, biologii nebo vesmíru? Město Ostrava podpořilo z programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu projekt Univerzitní mateřské školy VŠB-TU Ostrava nazvaný Malí objevitelé a badatelé. „Pedagogové nejdříve prostřednictvím nejrůznějších úkolů zjišťovali nadání. Děti ...
Zobrazit: Výstava ve foyer Nové radnice Jsem stipendista města Ostravy

Výstava ve foyer Nové radnice Jsem stipendista města Ostravy

„Město Ostrava dlouhodobě podporuje stipendijní program. Stipendia nadaným studentům umožní, aby se věnovali studiu i vědeckému bádání a nemuseli trávit čas na brigádách. Věřím, že studenti budou díky stipendiu všude šířit dobrou značku Ostravy,“ řekla na úvod výstavy náměstkyně primátora ...
Zobrazit: Závěrečná konference projektu RRP OV II

Závěrečná konference projektu RRP OV II

Projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II, který si klade za cíl podporu inkluzivního vzdělávání na území města Ostravy, se blíží ke svému plánovanému konci. Projekt ukončí svou realizaci ke dni 31. 8. 2020, z tohoto důvodu ...
Zobrazit: Myšlenková mapa v 1. třídě, Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804

Myšlenková mapa v 1. třídě, Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804

Prvňáčci se v rámci prvouky pustili do tvoření myšlenkové mapy na téma – Povolání. Někteří se pokusili doplnit ji malými srozumitelnými nákresy – piktogramy……., …jiní to vzali „zguntu“, třeba Hynek se svými ...
Zobrazit: Noc vědců

Noc vědců

Jeden den v roce jsou na stovkách míst v Evropě ve večerních a nočních hodinách zpřístupněny univerzity, vědecká a výzkumná pracoviště, science centra a další pracoviště, ve kterých se zdarma konají komentované prohlídky, populárně vzdělávací přednášky, workshopy, experimenty, zábavné pokusy, ...
Zobrazit: Hledáme speciálního pedagoga!

Hledáme speciálního pedagoga!

Aktuálně pro projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III hledáme speciálního pedagoga na plný úvazek! Nabízená pozice je volná od 1. 9. 2020 na základní škole Generála Janka (webová stránka školy zde). V případě zájmu či doporučení ...