Aktuality

Zobrazit: Seminář pro žadatele o finanční podporu v rámci Programu na podporu cizojazyčné výuky ve šk. roce 2021/2022

Seminář pro žadatele o finanční podporu v rámci Programu na podporu cizojazyčné výuky ve šk. roce 2021/2022

Seminář proběhne on-line formou dne 29.03.2021 ve 13 hod. Přihláška na seminář je zveřejněna ...
Zobrazit: Oznámení o vyhlášení konkursního řízení

Oznámení o vyhlášení konkursního řízení

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba Rada městského obvodu Poruba vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy generála Zdeňka Škarvady, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Oznámení o vyhlášení konkursního řízení – z d e – Termín nástupu do ...
Zobrazit: Odborný workshop určený školním psychologům, pracovníkům školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení

Odborný workshop určený školním psychologům, pracovníkům školních poradenských pracovišť a školských poradenských zařízení

Katedra psychologie Filozofické fakulty Ostravské Univerzity Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava – Fakulta elektrotechniky a informatiky Národní pedagogický institut České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace si Vás dovolují pozvat na ...
Zobrazit: Kulatý stůl  “Fandíme kariérovému poradenství na ZŠ v Ostravě“

Kulatý stůl “Fandíme kariérovému poradenství na ZŠ v Ostravě“

Kulatý stůl „Fandíme kariérovému poradenství na ZŠ v Ostravě“ je určen všem, kteří mají zájem rozvíjet tuto oblast na své škole.    Kulatý stůl je určen ředitelům ZŠ nebo jejich zástupcům, stávajícím výchovným nebo kariérovým poradcům či dalším zájemcům o činnost kariérového ...
Zobrazit: Chaloupka ve světě inkluze

Chaloupka ve světě inkluze

Rodinné a komunitní centrum Chaloupka ve spolupráci společně s osmi mateřskými školami a Magistrátem města Ostravy realizuje od září roku 2020 projekt Podpora inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality v Ostravě. Projekt se zabývá především romskými rodinami. Školní asistenti pracují jak s žáky ...
Zobrazit: Podpora cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách ve školním roce 2021/2022

Podpora cizojazyčné výuky v mateřských, základních a středních školách ve školním roce 2021/2022

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 1319//ZM1822/21 ze dne 03.03.2021 výběrové řízení Programu na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2021/2022. Program včetně žádosti a povinných příloh naleznete ZDE Lhůta pro podání žádostí je od 06.04.2021 ...
Zobrazit: Příklady dobré praxe během distanční výuky

Příklady dobré praxe během distanční výuky

Již třetím rokem pokračuje projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III, do něhož je zapojeno dohromady 25 ostravských základních škol. V rámci projektu se úspěšně daří uskutečňovat jeho klíčové aktivity, které obsahují zejména konání seminářů, workshopů pro rodiče ...
Zobrazit: Webinář k e-knize „Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání“

Webinář k e-knize „Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání“

Neustálý rozvoj společnosti přináší změny do všech oborů a profesí. Zjistěte, jakými tématy děti provést, aby se na svou profesní cestu vydaly pro ně co nejlepším směrem. Směrem k úspěchu a životní spokojenosti. Na webináři Vám bude představena e-kniha „Jak spolu ...
Zobrazit: Navrhněte na ocenění učitele z on-line výuky

Navrhněte na ocenění učitele z on-line výuky

Termín pro podání návrhu do 8. 3. 2021 Hrdinou může být i učitel/ka. Zrovna takový, který skvěle zvládá distanční výuku. Učitelku nebo učitele, který je podle vás výborný při on-line výuce, navrhněte na ocenění. Návrhy mohou posílat rodiče, žáci i zástupci ...
Zobrazit: Digitalizace a virtuální výuka v mezinárodním vzdělávání – čtvrtletník MOZAIKA

Digitalizace a virtuální výuka v mezinárodním vzdělávání – čtvrtletník MOZAIKA

Nový čtvrtletník Domu zahraniční spolupráce (DZS) MOZAIKA se věnuje aktuálnímu tématu: Digitalizace a virtuální výuka v mezinárodním vzdělávání. Dočtete se v něm například: -jaké jsou aktuální možnosti výjezdů pro vysokoškoláky v programu Erasmus+-jaké přínosy má iniciativa Erasmus+ Virtual Exchange (ERASMUS+ v době ...
Zobrazit: Činnost určených mateřských škol a základních škol

Činnost určených mateřských škol a základních škol

V důsledku pokračujícímu nepříznivému vývoji epidemické situace v naší republice byl vládou prodloužen nouzový stav na dobu 30 dnů od 28. 2. 2021. Vláda nařídila hejtmanům krajů zajistit nezbytnou péči o děti ve věku 2 – 10 let, k nimž ...
Zobrazit: Do Rakouska na zkušenou

Do Rakouska na zkušenou

Zajímáte se o němčinu? Projekt do Rakouska na zkušenou, který vedou mladí lidé s nadšením pro Rakousko, je naplněn informacemi o možnostech zahraničních pobytů v Rakousku – ať už formou krátkodobých nebo dlouhodobých studijních výměn, jazykových kurzů, dobrovolnických pobytů nebo ...