Aktuality

Zobrazit: RRP OV II pomáhá

RRP OV II pomáhá

Projekty spolufinancované z Evropské Unie také pomáhají v boji s COVID-19. Z projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II, reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005144, mohou pedagogové a děti mateřských škol v případě potřeby využívat bavlněné roušky, jednorázové rukavice, antibakteriální ...
Zobrazit: Sdělení Řídícího orgánu OP VVV

Sdělení Řídícího orgánu OP VVV

Přinášíme vám sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání k řešení problémů vzniklých v souvislosti se šířením koronaviru a vyhlášením nouzového ...
Zobrazit: Den učitelů 2020

Den učitelů 2020

Rada města Ostravy rozhodla dne 25.2.2020 o  ocenění těchto pedagogů  u příležitosti Dne učitelů: Kategorie „Výrazná pedagogická osobnost“ Mgr. Iva Chadzipanajotidisová, Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, p.o. Mgr. Lenka Balarinová, Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello, s.r.o., Čs. Exilu ...
Zobrazit: Informace k zápisům do 1. ročníku základních škol

Informace k zápisům do 1. ročníku základních škol

V letošním školním roce by do prvních tříd ostravských škol mělo nastoupit 3156 dětí, kterých se týká povinnost zápisu. Noví školáci se narodili mezi zářím 2013 a posledním srpnem roku 2014. Letošní zápisy proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s ...
Zobrazit: Informace k vyhlášeným programům na poskytnutí dotací a příspěvků

Informace k vyhlášeným programům na poskytnutí dotací a příspěvků

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR a Usnesením Vlády ČR, Vám sdělujeme následující informace týkající se vyhlášených programů v oblasti školství, vzdělávání a talentmanagementu, bilingvní a cizojazyčné výuky: I. Konkrétní informace k jednotlivým programům: Program na podporu vzdělávání ...
Zobrazit: Informace související s koronavirem

Informace související s koronavirem

Město Ostrava ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí, Moravskoslezským krajem a ostatními subjekty řeší preventivní opatření, které mají eliminovat rizika spojená s možným šířením koronaviru. Město zavedlo několik opatření, která vyvstala z nařízení bezpečnostní rady státu a také vyplynula z ...
Zobrazit: Knižní festival Ostrava 2020

Knižní festival Ostrava 2020

Ve dnech 28. a 29. února 2020 se v areálu Černé louky v Ostravě uskutečnil 2. ročník knižního festivalu. Už 27. února se konaly workshopy pro žáky základních škol hrazené z rozpočtu projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava ...
Zobrazit: MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI                v rámci projektu        Šachy do škol

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI v rámci projektu Šachy do škol

Memorandum o spolupráci na projektu Šachy do škol podepsali dne 26.2.2020 představitelé města Ostravy, Šachového svazu České republiky, Střediska volného času Korunka a Ostravské univerzity. Společným cílem projektu je zvyšování kvality vzdělávání a odborné úrovně výuky šachů na základních a ...
Zobrazit: Netolismus a gambling

Netolismus a gambling

Ve čtvrtek 20. února 2020 se pod záštitou projektu MAP II uskutečnil seminář na téma Netolismus a gambling pro pedagogy, školní metodiky prevence, výchovné poradce a další pracovníky škol. Účastníci semináře se dozvěděli o příznacích netolismu a gamblingu, o předcházení ...
Zobrazit: Setkání s neziskovými organizacemi

Setkání s neziskovými organizacemi

V pondělí 17. 2. 2020 se setkali zástupci Magistrátu města Ostravy s neziskovými organizacemi z oblasti vzdělávání a podpory rodiny. Cílem setkání bylo mapování projektů NNO a představení možností jejich financování z dotačních titulů města a výzvy ...
Zobrazit: Fajne školní bistro

Fajne školní bistro

Na skvělém tříchodovém menu si 20.2.2020 pochutnaly děti ze ZŠ A. Hrdličky, Ostrava – Poruba. Šéfkuchař David Valíček s týmem vařil v jejich školní jídelně v rámci projektu Fajne školní bistro. Děti si pochutnaly na Ceasar salátu, kuřecím závitku s ...
Zobrazit: Hygienické minimum

Hygienické minimum

Odbor školství a sportu, oddělení školství připravilo ve spolupráci s Asociací školních jídelen České republiky seminář pro téměř 200 zaměstnanců ostravských školních jídelen na téma „Hygienické minimum“. Lektorkou byla vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje ...