a a a

Třídy s rozšířenou výukou otevírají 2. stupeň

V základní škole Provaznické z Ostravy-Hrabůvky fungují už několik let třídy s rozšířenou výukou. Spolek Svět vzdělání zde nabízí nadstandardní předměty již od 1. třídy. Tyto speciální třídy prozatím působily na 1. stupni. Koncept se ovšem v příštím školním roce rozšíří na 2. stupeň. Letošní žáci pátých tříd tak mají možnost získat rozšířené vzdělání obohacené např. o robotiku, finanční gramotnost, projektové učení i angličtinu.  

Současné třídy na prvním stupni nabízí žákům doplnění standardního studijního programu o přidané vyučovací hodiny, které jsou nedílně začleněny přímo do rozvrhu. Děti se tak už od první třídy učí angličtinu, systematicky rozvíjejí své logické myšlení, k čemuž přispívá
i výuka matematiky Hejného metodou. Žáci také pracují na rozvoji své osobnosti i na budování pozitivních vztahů. Od třetí třídy je zařazena hodina informatiky, která doplňuje rozvoj matematického a logického myšlení ještě přemýšlením v algoritmech.

Rodiče i děti jsou s výukou velmi spokojeni, proto vznikla myšlenka pokračovat s tímto konceptem i na 2. stupni. „Líbí se mi půlené hodiny. Třída se rozdělí na dvě skupiny, kdy první skupina odchází na angličtinu a druhá skupina má matematiku. Díky tomu, že učitel pracuje s menším počtem žáků, bývá výuka mnohem efektivnější,“ chválí si paní Peštíková, jedna z maminek.

„Jsem přesvědčena, že naše škola je schopna nabídnout dětem na 2. stupni kvalitnější a užitečnější vzdělání než většina osmiletých gymnázií. Náš pedagogický sbor dokáže rozvíjet v dětech jejich potenciál a talent,“ uvedla ředitelka ZŠ Provaznická Libuše Přikrylová.

Kromě běžných předmětů se žáci v této třídě mohou těšit například na intenzivní angličtinu, projektové učení, jazykový pobyt v zahraničí, robotiku, 3D tisk či založení fiktivní firmy, kde si na vlastní kůži vyzkoušejí, jaké je podnikat. V deváté třídě se pak budou moci žáci průběžně připravovat na přijímací řízení na střední školy. „Věřím, že náš koncept výuky děti opravdu obohacuje. Pokud se s námi chcete seznámit, zúčastněte se 15. dubna v 17 hodin a 6. května v 17 hodin informačních schůzek,“ vyzval ředitel Světa vzdělání Tomáš Blumenstein a dodal: „Ze současné páté třídy bude několik dětí odcházet na osmiletá gymnázia, a proto nabízíme rodičům přihlásit své děti k talentovým zkouškám do této třídy.“   

Na ZŠ Provaznická fungují už řadu let třídy s rozšířenou výukou

Město Ostrava podporuje nejen mimoškolní aktivity, ale i vzdělávání samotné. Mladí lidé jsou totiž jeho budoucností. V první půlce roku rodiče čekají zápisy do prvních tříd, přechody deváťáků na střední školy i maturity.

V Ostravě je celá řada dobrých škol, mezi které se řadí i ZŠ Provaznická v Ostravě-Hrabůvce. Již několik let na této škole fungují třídy s rozšířenou výukou spolku Světa vzdělání, který nabízí speciální předměty již od první třídy. Tento zajímavý koncept je součástí několika měst po celé České republice a dává dětem možnost rozvíjet se již od útlého věku.

„Svět vzdělání velmi úzce spolupracuje se ZŠ Provaznická v Ostravě-Hrabůvce již od roku 2012. V těchto třídách se žáci vzdělávají podle vzdělávacího programu školy, který je rozšířený o hodiny angličtiny, matematiky, logiky a osobnostního rozvoje. Od třetí třídy se žáci učí programování. Hodiny jsou pro žáky velmi zajímavé a motivační, děti mají z učení radost. To platí i pro vyučující v těchto třídách,“ uvedla ředitelka ZŠ Provaznická Libuše Přikrylová.  

Třídy žákům nabízejí doplnění standardního studijního programu o jednu vyučovací hodinu denně. Veškerá přidaná výuka je nedílně začleněna přímo do rozvrhu tříd. Děti se tak už od první třídy učí angličtinu, systematicky rozvíjejí své logické myšlení, k čemuž přispívá i výuka matematiky Hejného metodou. Žáci také pracují na rozvoji své osobnosti i na budování pozitivních vztahů ve třídě. Od třetí třídy je zařazena hodina informatiky, která doplňuje rozvoj matematického a logického myšlení ještě myšlením programátorským.

Rozšířená výuka se líbí dětem i vyučujícím. „S dětmi mám o 4 hodiny více, což mi umožňuje s nimi pracovat individuálně. Velkým přínosem je pro mě to, že můžeme pracovat zejména projektovým učením, takže se děti učí v souvislostech. Díky podpoře Světa vzdělání můžeme pracovat i s nadstandardními pomůckami. Díky častým exkurzím si žáci mohou vyzkoušet to, co se naučili ve třídě i ve skutečném světě,“ popsala třídní učitelka 2. B Monika Delinčáková.  

S výukou jsou spokojeni také děti a rodiče. „Líbí se mi půlené hodiny. Třída se rozdělí na dvě skupiny, kdy 1. skupina odchází na angličtinu a 2. skupina má matematiku. Díky tomu, že učitel pracuje s menším počtem žáků, bývá výuka mnohem efektivnější,“ chválí si paní Peštíková, jedna z maminek.

Třídy Světa vzdělání ovšem nepřijímají do svých řad jen nadané žáky. Do tříd se zařazují děti, které úspěšně projdou talentovými zkouškami. „Věřím, že náš koncept výuky děti opravdu obohacuje. Pokud se s námi chcete seznámit, přijďte ve čtvrtek 4. 2. v 16 hodin na informační schůzky. Zde se představíme a zodpovíme všechny dotazy,“ vyzval ředitel spolku Tomáš Blumenstein.  

Para tour se vrací do škol

Zahrát si basketbal na vozíku nebo vystřelit na bránu z para hokejové in-line sledge. To jsou jen některé z aktivit, které si děti mohou vyzkoušet v rámci úspěšného zábavně vzdělávacího programu Para tour. A ten opět vyráží do základních a středních škol. Hlavní myšlenkou Para tour je propojit svět zdravých a handicapovaných dětí i sportovců. Do škol tak míří znovu nejen zkušený tým animátorů, ale i úspěšní čeští para sportovci.

Jak nastupuje do auta nebo jak probíhá trénink na takzvané monoski. To jsou jen některé z dotazů, které v rámci Para tour běžně dostává od studentů Kristýna Židlická. Naše úspěšná sjezdová lyžařka na monoski, tedy speciálně upraveném korpusu na jedné lyži, se stala už pevnou součástí týmu, který vyráží do škol v rámci Para tour. „Stojím si za názorem, že i s handicapem se dá normálně sportovat, mezi námi nejsou žádné rozdíly, proto ráda jezdím na přednášky po školách v rámci Para tour. Je to skvělá příležitost, jak přiblížit dětem můj svět, který je stejný, jako ten jejich,“ řekla k besedám Kristýna Židlická. Do škol vyráží kromě ní v rámci tohoto programu i jiní para sportovci, třeba florbalisté nebo para hokejisté. „Děti si nejdříve samy vyzkoušejí několik para sportů, včetně třeba pohybu se slepeckou holí, a pak přímo od handicapovaných sportovců zjistí, že to, co je pro ně naprosto nepředstavitelné a velmi složité, je naopak pro handicapované každodenní všedností,“ popsala program Para tour vedoucí tohoto projektu Eva Dawson.

Para tour si užilo už několik stovek dětí

V projektu, původně z dílny Univerzity Palackého v Olomouci, pokračovali na Ostravské univerzitě. Právě tým tamních studentů vyrazil s Para tour už na bezmála dvacet tuzemských škol. „Ty nepotřebují v podstatě nic. Přivezeme s sebou veškeré vybavení i tým skvělých animátorů. Stačí tělocvična nebo i větší třída, kde děti zapojíme do hry i besedy,“ popsala Para tour Eva Dawson. „Je úžasné sledovat, jak jsou děti zvídavé. Nemají předsudky jako my dospěli. Postupně díky našemu projektu odhalují to, co každý den handicapovaní zažívají a co vše zvládají, aby mohli třeba i sportovat,“ dodala Eva Dawson.

Zábava, vzdělání i hledání nových para sportovců

Součástí programu Para tour je i popularizace para sportů a hledání nových talentů. Dlouhodobým cílem je totiž i povědomí o tom, co vše mohou handicapovaní dělat, jak aktivně trávit svůj volný čas nebo se aktivně zapojit do některého z tuzemských reprezentačních paralympijských týmů. Sportovat může každý, zdraví i handicapovaní společně. Bariéry neexistují. I s tímto posláním vyráží Para tour opět do škol.

ONLINE VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2021/2022

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti a Úřadem práce České republiky připravuje pro žáky a uchazeče o studium na středních školách ONLINE VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2021/2022. Online veletrh proběhne od 15. do 24. listopadu 2021. Vše podstatné naleznete na webu: https://veletrh-skol.msk.cz/  

Online veletrh je unikátní příležitostí, jak otevřít žákům dveře do světa středních škol, dříve než udělají svá zásadní rozhodnutí a umožní žákům a rodičům získat ucelený přehled o studijních oborech nabízených v našem kraji!!! 

Veletrh bude ještě zajímavější než v loňském roce. Ve „virtuálním stánku“ každé střední školy (podstránce) najdete letos program, ve kterém dá škola najevo, co se v kterou hodinu můžete dozvědět. V rámci programu můžete třeba očekávat propagační videa, přednášky o jednotlivých oborech, zajímavosti o škole, konzultační hodiny a mnoho dalšího.

Skvělá šance pro všechny rodiče a jejich deváťáky a deváťačky z celého Moravskoslezského kraje. 

Co se bude dít?:
☑️120 středních škol na jednom místě a z pohodlí domova! 
☑️přehledné informace o škole a studijních oborech
☑️zapojení do videohovoru s učitelem nebo žákem
☑️výběr školy podle okresu nebo vzdělání
☑️bezplatná kariérní poradna

Učitelé a žáci ze zúčastněných SŠ budou distanční formou prezentovat svoji školu a odpovídat na otázky zájemců o studium na portále https://veletrh-skol.msk.cz/. Online prezentace středních škol v našem kraji bude probíhat vždy v čase od 10:00 – do 18:00 hodin v následujících termínech: 

I. termín (2021) 

15.11. okres Bruntál
16.11. okres Frýdek-Místek 
18.11. okres Karviná 
22.11. okres Nový Jičín 
23.11. okres Opava 
24.11. okres Ostrava-město 

II. termín (2022) 
17.1. okres Bruntál 
18.1. okres Frýdek-Místek 
19.1. okres Karviná 
20.1. okres Nový Jičín 
24.1. okres Opava 
25.1. okres Ostrava-město 

Fotografie

Spot na YouTube

Spot na Google Drive – možnost stažení

Pozvánka na on line workshop: Hravé profesní poradenství

Workshop poskytuje praktické cvičení, které hravou formou rozvíjí dovednosti žáků v oblasti poznání trhu práce a jeho potřeb. Pomáhá orientovat se a vhodně vybírat další vzdělání

Přínos:

 • Zvýšení informovanosti o obsahu jednotlivých profesí a požadavcích pro jejich úspěšné vykonávání
 • Získání povědomí o vzdělání, které mě dovede k vysněné práci
 • Sebeuvědomění si svých schopností, nadání, předpokladů
 • Rozvíjí kritického myšlení
 • Rozvíjí schopnost orientovat se na trhu práce
 • Podporuje reálný pohled na pracovní svět

Jaké otázky cvičení pomohou také odpovědět:

 • Jaké je prostředí v jednotlivých profesích?
 • Které činnosti profese obsahuje?
 • Jaké zařízení, techniku atd. budou používat?
 • Co musíte umět, jaký je nutný zdravotní stav?
 • Jaké osobnostní rysy jsou důležité?

Co získáte:

 • Cvičení, aktivity a hry, které vedou k dosažení cílů
 • Informace, jak aktivně pracovat se studenty
 • Materiál v PDF s kompletním obsahem webináře

Lektor workshopu: Mgr. Vladislav Kos – lektor, psycholog a improvizační herec. Vede improvizační školu Improacademy. Aplikuje improvizační techniky v oblasti osobnostního rozvoje a je spoluautorem metodiky Impro lingua využívané při jazykovém vzdělávání.

Workshop je určen pro kariérové a výchovné poradce na  ZŠ.

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na stránce: https://map.ostrava.cz/udalosti/pozvanka-na-on-line-workshop-hrave-profesni-poradenstvi/

Účast na workshopu je bezplatná.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

Statutární město Ostrava realizuje projekty, které jsou hrazeny z prostředků Evropské unie. Jedná se o projekty Rozvoje rovného přístupu ke vzdělávání. Pilotní projekt, který po tři roky podporoval inkluzivní vzdělávání na základních školách, dospěl 31. 7. 2019 ke svému plánovanému závěru. Prostřednictvím zřizování školních poradenských pracovišť a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zvyšoval připravenost škol na práci s žáky ohroženými školním neúspěchem, obzvláště pak dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Do projektu se zapojilo celkem 28 ostravských základních škol a byla zřízena pozice školního psychologa, speciálního pedagoga a sociálního pedagoga.

Na úspěšný pilot navazuje projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III, který od počátku školního roku 2019/2020 zajišťuje navazující péči o děti a v neposlední řadě také potřebnou pomoc základním školám. V projektu je zapojeno 25 vybraných základních škol na území města Ostravy. Souběžně byl realizován projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II, který ukončil svou realizaci 31. 8. 2020 a do kterého byla zapojena pětice mateřských škol a středisko volného času. Cílem projektu bylo posílení rovných příležitostí dětí předškolního věku pocházejících ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Jaký je cíl projektů?

Hlavním cílem projektů je zvýšit kvalitu a dostupnost základního vzdělávání pro děti a žáky ze sociálně vyloučených lokalit v rámci statutárního města Ostrava. Projekty prioritně řeší potřeby a vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, zvláště žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, které je na území Ostravy v největší míře reprezentováno romským etnikem. Aktivity projektů jsou cíleny na oblast základního vzdělávání, kterou reprezentuje 25 vybraných partnerů z řad škol základních.

Jaké problémy projekty řeší?

Základním problémem jsou rostoucí procenta žáků se sociálním znevýhodněním ve městě Ostrava a jejich nerovnoměrné rozložení napříč lokalitami. Základní školy se potýkají s vysokými počty žáků ve třídách a velkou mírou koncentrace dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí v jedné třídě. Aktivity projektů tak směřují ke zvýšení kvality vzdělávání zejména u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, které jsou hlavní cílovou skupinou projektů.

Personální podpora ZŠ a dílčí aktivity projektů

Na 25 základních školách jsou vytvořeny a hrazeny z projektu RRP OV III ve výši 85 mil. odborné pozice: sociální pedagog, speciální pedagog a školní psycholog.

Dílčí aktivity projektů:

– konání seminářů, debat, osvětových aktivit o vzdělávání na území města Ostravy,
– realizace zahraničních stáží do zemí EU pro pedagogy a odborníky,
– rozvoj úředníků samosprávy v oblasti inkluzivního vzdělávání,
– pořádání workshopů pro rodiče žáků a širokou veřejnost zejména o důležitosti vzdělání,
– aktivity na rozvoj dovedností dětí a žáků – jazykové chvilky, keramické dílny, tvořivé dílny, rodičovský klub.

Výstupy projektů

Výstupem projektů bude zkvalitnění vzdělávání se zaměřením na individuální potřeby žáků a dětí především ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Intenzivnější spolupráce pedagogů s rodiči žáků a dětí a snížení odkladů povinné školní docházky ve městě Ostrava. V rámci projektů vznikly publikace „Standardy inkluzivního vzdělávání“ a „Metodika pro sociální pedagogy“.

Publikace ke stažení naleznete v přiloženém odkaze v sekci Dokumenty – webová stránka.

Aktuálně realizovaný projekt

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III – projekt zaměřen na základní školy, rozpočet 99,8 mil., doba trvání projektu 9/2019 – 8/2022, reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577

Partneři projektu RRP OV III
ZŠ Ostrava, Nádražní 117, p. o.
webová stránka
ZŠ a MŠ Ostrava – Zábřeh, Březinova 52, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, p. o.
webová stránka
ZŠ Slezská Ostrava, Chrustova 24, p. o.
webová stránka
ZŠ Slezská Ostrava, Pěší 1, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Michálkovice, U Kříže 28, p. o.
webová stránka
ZŠ a MŠ Ostrava – Dubina, V. Košaře 6, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Poruba, Dětská 915, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava, Gebauerova 8, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Zábřeh, Chrjukinova 12, p. o.
webová stránka
ZŠ a MŠ Ostrava – Zábřeh, Horymírova 100, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Poruba, I. Sekaniny 1804, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Poruba, K. Pokorného 1382, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Vítkovice, Šalounova 56, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Poruba, Komenského 668, p. o.
webová stránka
ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 10, p. o.
webová stránka
ZŠ a MŠ Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 13, p. o.
webová stránka
ZŠ a MŠ Ostrava – Proskovice, Staroveská 62, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Výškovice, Srbská 2, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Poruba, A. Hrdličky 1638, p. o.
webová stránka
ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Dubina, Františka Formana 45, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Poruba, Porubská 832, p. o.
webová stránka
ZŠ a MŠ Ostrava – Výškovice, Šeříková 33, p. o.
webová stránka
ZŠ Ostrava – Poruba, J. Šoupala 1609, p. o.
webová stránka

Další informace ohledně projektů naleznete zde a na facebooku zde.

Podpora rozvoje oboru vzdělávání Ortoticko – protetický technik Střední odborné školy AHOL

Od zahájení projektu Podpora rozvoje oboru vzdělávání Ortoticko – protetický technik AHOL SOŠ podporovaného statutárním městem Ostrava uplynulo již několik měsíců. Jaký přínos znamenal pro žáky AHOL Střední odborné školy ve Vítkovicích projekt realizovaný z programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu?

Při plánování podpory rozvoje AHOL vycházel ze současné koncepce vzdělávání oboru Ortoticko-protetický technik. Potřeba inovativního přístupu ve vzdělávání žáků tohoto oboru reaguje na nedostatek pracovních sil zejména ve zdravotnicko-technickém vzdělání. Zvláště pak propojení tradičních postupů s moderní technikou a aktuální možnosti pomoci handicapovaným klientům se jeví jako dobrá volba nového směru výuky.

„Uvažovali jsme i o netradičních způsobech, jak naše žáky posunout, motivovat a začlenit do preventivních programů pro širokou veřejnost, neboť běžná praxe skýtá pro primárně preventivní programy budoucích ortoticko-protetických techniků jen omezené možnosti. Projekt jsme uskutečnili za spolupráce špičkových odborníků v oboru, aby žáci mohli získávat praktické zkušenosti využitelné u potencionálních zaměstnavatelů nebo dosáhnout vyššího stupně vzdělání,“ popsala ředitelka školy Radmila Sosnová. „Projekt zahrnoval několik aktivit. Je za námi vidět kus dobře odvedené práce, těšíme se z nových zkušeností. Máme za to, že investice do rozvoje oboru se vyplatila. Našim cílem je pokračovat v dalších, navazujících projektech,“ dodala Radmila Sosnová.

Zmapujeme-li dosavadní kroky k rozvoji vzdělávání oboru, za zmínku stojí tři souběžné a navzájem se ovlivňující aktivity.

První aktivita se týkala systematického vybavení odborných učeben, laboratoří a zakoupení pomůcek pro odborné předměty. Mimo jiné dílenský pracovní stůl, soustruh na kov, pásová bruska, kotoučová bruska, stolní vrtačka, svěráky, šicí stroj, ruční elektrické nářadí a další dílenské sady. Tím se škole podařilo propojit teoretické vyučování s praxí.

Druhá aktivita se zaměřila na výrobu bionické ruky, která byla navržena a vyrobena na základě zmapování celosvětových trendů v oblasti robotiky. Jednalo se o jednoduchý 3D model, který doplnily servomotory a který byl vytištěn na 3D tiskárně a následně dopracován do finální podoby. Posledním úkolem bylo programování pohybu prstů. Tato aktivita ukázala žákům cestu flexibility a moderních trendů budoucnosti.

Třetí a poslední aktivitou bylo provedení výzkumu v rámci antropometrického měření mládeže. U 388 dvanáctiletých a čtrnáctiletých žáků 26 ostravských ZŠ byly porovnávány a hodnoceny antropometrické charakteristiky včetně velikosti chodidla a stavu klenby nožní. Získaná data jsou důležitou informací pro výrobce obuvi, kteří dle demografických křivek a zjištěného statistického rozložení velikosti a typologie nohou mohou lépe plánovat výrobu.

„Snahou měření žáků základních škol bylo především upozornit na neléčenou problematiku plochonoží a pes cavus s ohledem na individuálnost  sledovaných dětí. Měřením jsme chtěli  poukázat na nutnost jeho aktivního vyhledávání, terapie a případného předcházení vzniku potíží. Preventivní měření, aktivní vyhledávání, doporučená terapie a případné předcházení vzniku výše popsaných potíží může být přínosem pro  všechny věkové kategorie zájemců z Moravskoslezského kraje,“ vysvětlila učitelka odborných předmětů Lucie Králová.

„A co dělají žáci zapojení do projektu dnes? S elánem a radostí plánují a připravují navazující aktivity a do centra jejich zájmu se dostává projekt konstrukce pohyblivé bionické ortézy ovládané smysly,“ uvedla Lucie Králová.

Aktivity dokládají posun ve výuce a výsledky výzkumu poukazují na objevení nových skutečností a přímé propojenosti zdravotně-technického směru.

Online výuka, procvičování a další možnosti vzdělávání v době uzavření škol

Na webové stránky projektu Místní akční plán rozvoje vzdělání ORP Ostrava II byly umístěny odkazy na pomoc rodičům a školám se vzděláváním v době uzavření škol.

Naleznete zde tipy například na online výuku českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, odkazy na stránky s možností procvičování, možné formy komunikace, nabídky online učebnic od dvou nakladatelství, odkazy na užitečné webináře projektu SYPO nebo např. aktivitu neziskové organizace Člověk v tísni – Jeden svět na školách, která nabízí shlédnutí krátkých filmů o ekologických tématech, lidských právech nebo spoty youtubera Kovyho týkající se mediální gramotnosti.

Odkaz na stránku ZDE.

Konference „Ostravské impulzy pro vzdělávání“

Pilotní ročník odstartoval dne 22.10.2019 v podvečer v Centru PANT veřejnou debatou na téma “Škola a společnost: hledání inspirace“. Po registraci a úvodním slovu náměstkyně primátora statutárního města Ostravy Andrey Hoffmannové proběhla reportáž z Finska pod názvem „Vzdělání rovnosti“ od VOXPOT.

Reportáž nám nastínila fungování finského školství, které patří k nejlepším na světě. Dozvěděli jsme se, jaké okolnosti stojí za úspěchem finských žáků a celého školství. Po reportáži byli představeni hlavní hosté prvního konferenčního dne, kterými byla paní Susanna Bäckman, učitelka, ředitelka a poradkyně v oblasti vzdělávání z Finska, specialistka na výzkum a vývoj nových konceptů v pedagogické teorii a praxi. Susanna má více než 20 let zkušeností s řízením a vedením v sektoru národního vzdělávání ve Finsku. Mimo jiné působila jako členka správní rady města Tampere pro vzdělávání. Je specialistkou ve výzkumu a vývoji nových modelů v oblasti pedagogiky a vzdělávání a soustavně v této oblasti pracuje jak s řediteli škol, tak učiteli. Dalším z hostů byl Libor Witassek, nezávislý podnikatel a zastupitel města Opavy. Dlouhodobě se specializuje na oblast kybernetiky se zaměřením na řízení podniku jako živého organizmu. Působil jako poradce americké Wharton University of Pensylvannia pro programy podnikání ve střední Evropě a v přední poradenské skupině Allied Consultants Europe e.V. Celý večerem nás provázel Bob Kartous, garant expertních studií Aspen Institute CE pro oblast vzdělávání. Bob je vedoucím komunikace a analytikem Think tanku EDUin. Mimo jiné je garantem studií na téma vzdělávání pro Aspen Institute Central Europe.

Druhý konferenční den pokračoval dne 23.10.2019 na Černé louce v Ostravě. Po registraci jsme odstartovali program festivalem projektů na podporu talentů, který na dvou stage představil úspěšné projekty mateřských a základních škol podpořené z peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti vzdělávání a talentmanagementu. Ti, kteří neprezentovali přímo na stage představili svůj projekt formou posterů, které byly k dispozici v prostorách konference. Panelová diskuze na téma „Dnešní dítě a dnešní škola“ jsme si položili otázku, jak základní školy reagují na měnící se potřeby dětí, snahy rodičů ovlivňovat směr vzdělávání, nové metody edukace i možnosti odborné podpory.

Téma panelové diskuze bylo pojato z různých perspektiv za účasti Petra Niliuse, klinického psychologa a psychoterapeuta; Tomáše Boudy, vedoucího Centra dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity; Michala Orsága, ředitele EDUkační LABoratoře; Jaroslava Jiráška, ředitele Základní školy v Lázních Bělohrad; Ireny Borkovcové, zástupce kanceláře ústředního školního inspektora České školní inspekce a Lucie Pleškové, programové manažerky nadace OSF. Celou panelovou diskuzí nás provázel Martin Tomášek, který působí na katedře české literatury Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Celý program druhého konferenčního dne nám uzavíral kulatý stůl, jehož cílem bylo hledání vzdělávací strategie na regionální a lokální úrovni. Zde se setkali ti, kteří v této oblasti formulují cíle vzdělávání, s těmi, kteří je na různých úrovních realizují. O podněty a příklady dobré praxe se podíleli zástupci škol Hana Petrová, ředitelka základní školy a paní Dana Schönová, ředitelka mateřská školy, zástupci univerzity pan Jan Hradecký, děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, paní Ivana Marková, vedoucí planetária v Ostravě, zástupci místních samospráv paní Andreou Hoffmannovou, náměstkyni primátora statutárního města Ostravy a Stanislavem Volčíkem, vedoucím Oddělení rozvoje a inovací ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci konference byl k dispozici bohatý raut a stánky Ostravské univerzity, Vysoké školy báňské, Planetária Ostrava, Dolní oblasti Vítkovice a města Ostravy.

V rámci těchto stánku si mohli účastníci konference zjistit informace těchto subjektů včetně možnosti, jakým způsobem se mohou jednotlivé školy zapojit do programu, které subjekty pořádají, ale také zkusit virtuální realitu či okusit kávu z fluidní pražírny.