a a a

Online webinář: Jak pomoci dítěti k přirozenému přechodu z předškolního do základního vzdělávání

Webinář představí rodičům, případně i prarodičům a ostatním rodinným příslušníkům, dětí předškolního věku, jak jim mohou pomoci k přirozenému přechodu z předškolního do základního vzdělávání. Budou představeny aktivity z každodenního reálného života, při kterých bude dítě ve společnosti svých blízkých postupně, v rámci svých ...

Pozvánka na seminář: Problematika vzdělávání nadaného žáka

Přístup k nadanému žáku (výzva, problém) Co mám může dát, v čem je náročný? Rodič jako významný spojenec. Jak se nevyčerpat a mít z práce radost? Podpora nadaného žáka, ale i jeho učitele. Emocionální potíže nadaného žáka Jak potíže rozpoznat ...

Pozvánka na seminář: Česká školní inspekce od A do Z

Seminář je určen zřizovatelům a zástupcům zřizovatelů škol a školských zařízení. Lektorka semináře jasně, stručně a přehledně přednese klíčové oblasti k inspekční činnosti ve školách, s důrazem na praktické využití informací. Obsah semináře: Legislativní vymezení ČŠI. Základní, metodický výklad ke školskému ...

On line seminář: Programovací jazyk Scratch pro 2. stupeň

Datum:           16.6.2021        15:00-17:00 hod.       Mgr. Tatiana Havlásková, Ph.D. Program semináře: Seminář je určen pro všechny učitele 2. stupně, kterých se týkají změny RVP ve vzdělávací oblasti Informatika. Náplní 2hodinového semináře je seznámení účastníků se změnami v oblasti Informatika, představení vzorových ŠVP, ...

On line seminář: Programovací jazyk Scratch pro 2. stupeň

Datum:           10.6. 2021       15:00-17:00 hod.       Mgr. Bc. Libor Klubal, Ph.D. Program semináře: Seminář je určen pro všechny učitele 2. stupně, kterých se týkají změny RVP ve vzdělávací oblasti Informatika. Náplní 2hodinového semináře je seznámení účastníků se změnami v oblasti Informatika, představení ...

On line seminář: Programovací jazyk Scratch pro 2. stupeň ZŠ

Datum:           25.5.2021        15:00-17:00 hod.       Mgr. Tomáš Javorčík, Ph.D. Program semináře: Seminář je určen pro všechny učitele 2. stupně, kterých se týkají změny RVP ve vzdělávací oblasti Informatika. Náplní 2hodinového semináře je seznámení účastníků se změnami v oblasti Informatika, představení vzorových ...

On line seminář: Programovací jazyk Scratch pro1. stupeň ZŠ

Datum:           16.6.2021        13:00-15:00 hod.       Mgr. Tatiana Havlásková, Ph.D. Program semináře: Seminář je určen pro všechny učitele 1. stupně, kterých se týkají změny RVP ve vzdělávací oblasti Informatika. Náplní 2hodinového semináře je seznámení účastníků se změnami v oblasti Informatika, představení vzorových ŠVP, ...

On line seminář: Programovací jazyk Scratch pro 1. stupeň ZŠ

Datum:           10.6. 2021       13:00-15:00 hod.       Mgr. Bc. Libor Klubal, Ph.D. Program semináře: Seminář je určen pro všechny učitele 1. stupně, kterých se týkají změny RVP ve vzdělávací oblasti Informatika. Náplní 2hodinového semináře je seznámení účastníků se změnami v oblasti Informatika, představení ...

Pozvánka na on line workshop: Hravé profesní poradenství

Workshop poskytuje praktické cvičení, které hravou formou rozvíjí dovednosti žáků v oblasti poznání trhu práce a jeho potřeb. Pomáhá orientovat se a vhodně vybírat další vzdělání Přínos: Zvýšení informovanosti o obsahu jednotlivých profesí a požadavcích pro jejich úspěšné vykonávání Získání ...

On line webinář: Rodina a dítě v normě a mimo normu

ZÁKLADNÍ BODY PROGRAMU: VYMEZENÍ NORMY, ZDRAVÉHO A PORUCHOVÉHO V RÁMCI RODINY A U DĚTÍ NEZBYTNÉ A NADSTAVBOVÉ PODMÍNKY PRO ZDRAVÝ VÝVOJ DÍTĚTE A ZDRAVÉ FUNGOVÁNÍ RODINY SOUČASNÁ RODIN, JEJÍ PROMĚNY A KONTEXT DOBY NEJČASTĚJŠÍ A NEJZÁVAŽNĚJŠÍ PORUCHOVÉ STAVY U DĚTÍ ...

On line seminář: Jak podpořit logické myšlení u dětí v MŠ

Program semináře: V rámci semináře se dozvíte jak podpořit logické myšlení a paměť zábavnými hrami v MŠ. Osvojíte si a vyzkoušíte si konkrétní metody a činnosti zaměřené na začátky programování bez robotických pomůcek.  Ukážeme si jak je důležité krokování a práce ...

On line seminář: Jak využít robotické pomůcky u dětí v MŠ

Program semináře: V rámci semináře budou představeny pomůcky vhodné do MŠ. Účastníci se seznámí s tím, jak nejlépe pomůcky využívat a jak je propojit do výukových činností. Představené budou pomůcky Housenka, Bee Bot, Blue Bot, Cubetto, Botley robot. Lektorka semináře: Mgr. Petra ...