a a a

MAP

Proběhla úvodní jednání pracovních skupin MAP

V posledních 14 dubnových dnech proběhla úvodní jednání všech 5 pracovních skupin projektu MAP ORP Ostrava IV. Oproti dříve realizovanému projektu MAP ORP Ostrava III (dále MAP III) došlo v pracovních skupinách k několika změnám. S mírnou úpravou členů nebo vedoucích skupin zachovány zůstaly ...

Setkání s rodiči nadaných žáků

Práce s nadanými dětmi/žáky je téma, kterému se aktivně věnuje projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV. Svou pozornost a podporu projekt zaměřuje jak na školy a tamní koordinátory nadání, tak k rodičům nadaných dětí, a to formou pravidelných setkávání. První ...

Ve spolupráci se spolkem THeatr ludem přinášíme do škol vzdělávací program – Dramadílny

Zajímají Vás moderní didaktické formy vzdělávání? Řadíte je do své výuky a hledáte další možnosti jejího obohacení? Pak neodcházejte a přečtěte si následující nabídku. Projekt MAP ORP Ostrava IV ve spolupráci se spolkem THeatr ludem, z.s. přináší do škol vzdělávací ...

Projekt MAP ORP Ostrava IV do škol z ostravska přivádí Divadlo utlačovaných v podání divadelního souboru OSUd

Otevřít s žáky nepříjemná témata jde i kreativně, důkazem toho může být tzv. metoda Divadla utlačovaných. Zjednodušeně řečeno se jedná o využití životních příběhů, reálných situací a divadelních technik k práci s těmi, kteří mají osobní zkušenost s nějakou formou útlaku. Metoda se tak ...

Projekt MAP ORP Ostrava IV podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti žáků základních škol vzděláváním pedagogů i školních knihovníků

Čtenářská gramotnost je schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosažení vlastních cílů, k rozvoji vlastních vědomostí a potenciálu a k aktivní účasti ve společnosti (PISA). Ukazuje se totiž, že žáci s nízkou úrovní čtenářské gramotnosti čelí ...

Robotika a kybernetika

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV se koná workshop, zaměřený na oblast robotiky a kybernetiky. Lektor: Ing. Hana HanzlíkováCílová skupina: Pedagogové ZŠ o Průmyslová revoluce umožnila nahradit těžkou lidskou práci stroji. Robotizace pomáhá s rutinními, opakujícími se činnostmi ...

Návaznost ŠVP na změny v RVP

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV se koná workshop, zaměřený na návaznost ŠVP na změny v RVP. Lektor: Mgr. Bc. Libor Klubal, Ph.D.Cílová skupina: Ředitelé škol a koordinátoři ŠVP o Workshop je určen pro rozšířené vedení škol a ...

Matematika s Geogebrou

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV se koná workshop, zaměřený na základy práce v programu GeoGebra. Lektor: Ing. Hana HanzlíkováCílová skupina: Pedagogové ZŠ o Kurz je zaměřen na základní seznámení s programem GeoGebra. Tento volně dostupný software podporuje ...

Metodické setkání koordinátorů nadání MŠ

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV se koná metodické setkání koordinátorů nadání MŠ. Metodik: Ing. Martina Čaputová Host: Mgr. Alena Pokorná Cílová skupina: koordinátoři nadání MŠ Diagnostika i podpora nadaného dítěte v předškolním věku může být spojena ...

Využití AI ve výuce

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV se koná workshop, zaměřený na využití umělé inteligence ve výuce. Lektor: Tomáš GröplCílová skupina: Pedagogové ZŠ o Přijměte pozvání na seminář, který vás provede labyrintem umělé inteligence ve vzdělávání s jistotou a ...

Jolly Phonics

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV se koná workshop, zaměřený na metodu Jolly Phonics. Lektor: Mgr. Kateřina Švejdová, M.A.Cílová skupina: Pedagogové 1. stupně ZŠ o Jak naučit děti zábavně a systematicky číst? Jak umět správně vyslovovat zvuky v ...

Metodické setkání k přípravným třídám při ZŠ

Srdečně zveme učitele či asistenty přípravných tříd základních škol na metodické setkání pořádané v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV. Lektorka: Mgr. Jana Zimuláková, učitelka PT ZŠ ŠalounovaCílová skupina: pedagogové přípravných tříd a asistenti pedagoga PT ...