a a a

Letošní ročník konference Talent City se těší záštitě, kterou mu udělila manželka prezidenta České republiky Eva Pavlová.

Konference Talent City bude probíhat ve dvou dnech plných zajímavých aktivit a věnovat se bude různým tématům zaměřených na podporu a rozvoj talentu. Ve středu 9. 10. 2024 program konference nabídne dětem a žákům ostravských mateřských a základních škol desítky ...

Inspirace není nikdy dost! Beseda „Splň si svůj sen“ pokračovala na ZŠ E. Lukášové a Klegova

Dne 23.dubna se na ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova v Ostravě – Hrabůvce konala další inspirativní beseda na téma „Splň si svůj sen“, která proběhla v rámci projektu „Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání ve městě Ostrava“. Setkání přivedlo do školy ...

Inspirativní setkání pro žáky a rodiče na téma „Splň si svůj sen“ na ZŠ Šalounova

Dne 24. dubna 2024 se na ZŠ Šalounova v Ostravě konala inspirativní beseda na téma „Splň si svůj sen“, realizována v rámci projektu „Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání ve městě Ostrava“. Akce se zúčastnili žáci šestých až devátých tříd, kterým ...

Včelí kolektiv Základní školy Bulharská

Jednou z výzev současnosti je zážitkové vzdělávání. To může mít různé podoby a nemusíte tomuto umění vládnout. Existují organizace a spolky, které vám s tím rády pomůžou. Ostravský spolek THeatr ludem nabízí právě takovou pomoc. Od nabídky metodik jednotlivých aktivit na svých ...

Proběhla úvodní jednání pracovních skupin MAP

V posledních 14 dubnových dnech proběhla úvodní jednání všech 5 pracovních skupin projektu MAP ORP Ostrava IV. Oproti dříve realizovanému projektu MAP ORP Ostrava III (dále MAP III) došlo v pracovních skupinách k několika změnám. S mírnou úpravou členů nebo vedoucích skupin zachovány zůstaly ...

Vzorová lekce kreativní výuky s Galerií PLATO, p.o.

Projekt „Probuď v sobě kreativce“ propojuje umělce, pedagogy a děti v procesu tvůrčího vzdělávání. Vzdělávání kreativními způsoby může mít různé podoby a odehrávat se může kdekoliv. Rozvíjení kreativity u dětí je jedním z projektových cílů, který jde ruku v ruce s ...

Metodický interaktivní workshop s THeatr ludem, z.s.

V současnosti se v českých školách stále více setkáváme s zážitkovou pedagogikou, nebo alespoň s jejími prvky. Zážitkové vzdělávání je učení se prostřednictvím vlastního zážitku a jeho aktivního prožívání. Toto učení je založené na vyšší schopnosti lidské paměti zpracovávat a ...

Setkání s rodiči nadaných žáků

Práce s nadanými dětmi/žáky je téma, kterému se aktivně věnuje projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV. Svou pozornost a podporu projekt zaměřuje jak na školy a tamní koordinátory nadání, tak k rodičům nadaných dětí, a to formou pravidelných setkávání. První ...

Inspirativní setkání pro žáky a rodiče „Splň si svůj sen“ na ZŠ Nádražní

Dne 15. dubna 2024 se na ZŠ Nádražní v Ostravě konala inspirativní beseda s na téma „Splň si svůj sen“, realizována v rámci projektu „Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání ve městě Ostrava“. Akce se zúčastnili žáci šestých až devátých tříd, kterým ...

Přijďte si ověřit a porovnat své anglické dovednosti a znalosti o Ostravě v naší únikové hře

ZŠ B. Dvorského si Vás dovoluje pozvat na anglickou vzdělávací únikovou hru vlastní produkce, které udělila svou záštitu náměstkyně primátora pro oblast vzdělávání, inovací a digitalizaci Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. KDY: 23. května (při velké účasti taktéž 24. května) v dopoledních a ...

Ve spolupráci se spolkem THeatr ludem přinášíme do škol vzdělávací program – Dramadílny

Zajímají Vás moderní didaktické formy vzdělávání? Řadíte je do své výuky a hledáte další možnosti jejího obohacení? Pak neodcházejte a přečtěte si následující nabídku. Projekt MAP ORP Ostrava IV ve spolupráci se spolkem THeatr ludem, z.s. přináší do škol vzdělávací ...

Wellbeing

Čtvrtá ze série debat věnovaných výzvám ve vzdělávání je zaměřena na wellbeing ve školách. Wellbeing poslední dobou silně rezonuje ve vzdělávací komunitě a je to na místě. V posledním mezinárodním šetření Pisa vyšlo najevo, že čeští žáci vnímají velmi malou ...