a a a

Akreditovaný kurz Trauma respektující přístup pro pracovníky škol

Dne 29.05.2023 se v prostorách Magistrátu města Ostrava uskutečnila druhá část akreditovaného kurzu Trauma respektujícího přístupu pro pedagogické pracovníky ostravských základních škol. Lektorkami kurzu byly paní Dominika Najvert a paní Klára Kujanová z organizace Society for All, které předaly účastníkům kurzu teoretické ...

Pěšky do školy – projekt pro základní a mateřské školy

Sedmý ročník úspěšné výzvy Pěšky do školy proběhne v termínu 18.-22. září 2023 pod záštitou MŠMT, Magistrátu hl. města Prahy a dalších krajských měst, včetně Ostravy. Je součástí aktivit Evropského týdne mobility. Akce je připravena pro všechny školy v České republice včetně ...

Cyklus sdílení zkušeností a praxe speciálních pedagogů MŠ a ZŠ

Srdečně zveme speciální pedagogy ostravských mateřských a základních škol na druhý Cyklus sdílení jejich zkušeností a praxe. Cykly jednotlivých sdílení se provedou speciální pedagogové mateřských a základních škol v Ostravě. Speciální pedagogové budou vzájemně sdílet metody, postupy, techniky a také novinky ...

Proběhlo metodické setkání školních psychologů na téma Kyberšikana

Dne 22.05.2023 se v prostorech Magistrátu města Ostravy uskutečnilo metodické setkání školních psychologů ostravských škol na téma Kyberšikana, přednášejícím byl Mgr. Lukáš Látal. Hlavním tématem setkání byla kyberšikana, účastníci setkání obdrželi informace o sextingu, sharentingu, závislostním chování na vybraných sociálních ...

Sdílení zkušeností učitelů přípravných tříd

Zveme Vás na sdílení zkušeností učitelů přípravných tříd dne 06.06.2023 od 08:00 hod. Téma: Přípravné třídy při ZŠ. Setkání se bude konat v prostorách Základní školy Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace. Na setkání se mohou hlásit učitelé/asistenti přípravných tříd či ...

Inkluze ve školství

Zveme Vás dne 05.06.2023 od 09:00 hodin na setkání „Inkluze ve školství„. Setkání je určeno pro zástupce měst, škol a dalších organizací. Témata setkání: : Inkluze ve školství, včetně začleňování žáků s OMJ; záškoláctví; předčasné odchody žáků ze vzdělávání; školní poradenské ...

Metodické setkání sociálních pedagogů

Zveme Vás na metodické setkání sociálních pedagogů (či jiného pracovníka ŠPP) dne 07.06.2023 od 09:00-11:30 hodin. Téma: specifické případy z praxe sociálních pedagogů a práce s žáky předčasně odcházejícími ze vzdělávání. Metodické setkání se bude konat v prostorách MMO, 4.patro – místnost ...

Proběhla první část akreditovaného kurzu Trauma respektujícího přístupu pro pracovníky škol

Dne 03.05.2023 se v prostorách Magistrátu města Ostravy uskutečnila první část akreditovaného kurzu Trauma respektujícího přístupu pro pedagogické pracovníky ostravských základních škol. Lektory kurzu byla paní Dominika Najvert a pan Jan Merta, kteří předali účastníkům kurzu teoretické i praktické informace o ...

Proběhlo metodické setkání učitelů a asistentů přípravných tříd

Dne 24.04.2023 se v prostorách Magistrátu města Ostrava uskutečnilo metodické setkání učitelů a asistentů přípravných tříd základních škol z Ostravy a okolí. Pedagogové a asistenti se vzájemně informovali o obsazenosti a složení jednotlivých přípravných tříd (talentované děti, děti s PO aj.), o docházce ...

Proběhl první Cyklus sdílení zkušeností a praxe speciálních pedagogů

Dne 19.04.2023 se v prostorách Mateřské školy Varenská v Ostravě uskutečnil první z Cyklů sdílení zkušeností a praxe speciálních pedagogů ostravských mateřských a základních škol. Ředitelka MŠ Varenská, Mgr. Stanislava Korcová, představila všem účastníkům Sdílení mateřskou školu, provedla kolegy učebnou Talentík a názorně ...

Metodické setkání pro školní psychology

Zveme Vás na metodické setkání školních psychologů dne 22.05.2023 od 12:30 hodin. Téma: Kyberšikana a sociální sítě. Metodické setkání se bude konat v prostorách MMO, Prokešovo nám. 8, místnost 406 (4.patro). Odkaz pro přihlášení: ZDE. Při přihlašování na metodické setkání ...

Proběhlo metodické setkání pracovníků školních poradenských pracovišť

Dne 05.04.2023 se v prostorách Magistrátu města Ostrava uskutečnilo metodické setkání pracovníků školních poradenských pracovišť ostravských základních škol. Tématem setkání byla agresivita školních dětí – přímé rady do praxe, aneb co mám dělat když. Odborníkem prezentujícím osvědčené přístupy, postupy a techniky ...