a a a

Proběhlo metodické setkání na téma Poruchy příjmu potravy

Dne 13.05.2024 se v prostorách magistrátu města Ostravy uskutečnilo metodické setkání k poruchám příjmu potravy, kterého se zúčastnilo čtyři desítky pracovníků ostravských škol. Odborníkem prezentujícím osvědčené přístupy, postupy a techniky do praxe byla Mgr. Vladimíra Osadníková z Centra Anabell. V rámci metodického setkání Mgr. Osadníková hovořila ...

Propojení pohybu a vzdělávání

Dne 26.4.2024 se v prostorech Colliery Crossfit Ostrava uskutečnil první workshop Propojení pohybu a vzdělávání. Workshop, realizovaný v rámci projektu MAP ORP Ostrava IV, poskytl pedagogům znalosti a dovednosti pro práci s dětmi v mateřských školách – byl zaměřen prakticky, a to na ...

Metodické setkání na téma Poruchy příjmu potravy

Srdečně zveme zaměstnance ostravských škol na metodické setkání na téma Poruchy příjmu potravy. Metodické setkání k Poruchám příjmu potravy proběhne dne 13.05.2024 od 13:00-15:00 hodin, na Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 4.patro, místnost 406. Na metodickém setkání ...

Metodické setkání k přípravným třídám při ZŠ

Srdečně zveme učitele či asistenty přípravných tříd základních škol na metodické setkání pořádané v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV. Lektorka: Mgr. Jana Zimuláková, učitelka PT ZŠ ŠalounovaCílová skupina: pedagogové přípravných tříd a asistenti pedagoga PT ...

Metodické setkání speciálních pedagogů

Srdečně zveme speciální pedagogy mateřských a základních škol na Cyklus sdílení jejich zkušeností a praxe pořádané v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV. Lektorka: Mgr. Šárka Sohrová Cílová skupina: speciální pedagogové 0 Cílem setkání bude ukázka ...

Metodické setkání sociálních pedagogů

Srdečně zveme sociální pedagogy či jiné pracovníky ŠPP základních škol na metodické setkání pořádané v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV. Metodička: Ing. Veronika Bocková Cílová skupina: sociální pedagogové 0 Na metodických setkáních sociálních pedagogů dochází ...

Proběhlo metodické setkání asistentů pedagoga

Dne 18.03.2024 se v prostorech Magistrátu města Ostravy uskutečnilo metodické setkání asistentů pedagoga základních škol, pořádané v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV. Tématem setkání byla spolupráce asistenta pedagoga a učitele, kdy v rámci metodického setkání asistenti ...

Metodické setkání asistentů pedagoga

Srdečně zveme asistenty pedagoga mateřských a základních škol na metodické setkání pořádané v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV. Téma: Spolupráce učitele a asistenta pedagoga,  individuální práce s žáky. Vedení semináře: PhDr. Dana Zemánková. Metodické setkání proběhne ...

Proběhlo metodické setkání k duševnímu zdraví a mindfulness dětí na ZŠ

Dne 14.02.2024 se v prostorách magistrátu města Ostravy uskutečnilo metodické setkání k duševnímu zdraví a mindfulness dětí na prvním stupni základních škol. Prezentující, Mgr. Jana Mynářová, hovořila o funkcích a fungování lidského mozku, o výzkumech na téma duševního zdraví dětí. Definovala, co ...

Proběhl Cyklus sdílení zkušeností a praxe speciálních pedagogů

Dne 06.02.2024 se v prostorách Základní školy Komenského v Ostravě uskutečnil další z Cyklů sdílení zkušeností a praxe speciálních pedagogů mateřských a základních škol z Ostravy a okolí, pořádané v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV. Speciální pedagožka ZŠ Komenského, ...

Proběhlo metodické setkání učitelů a asistentů přípravných tříd

Dne 19.01.2023 se v prostorách Základní školy Generála Janka v Ostravě uskutečnilo metodické setkání přibližně dvou desítek učitelů a asistentů přípravných tříd základních škol z Ostravy i jejího okolí, pořádané v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV. Pedagogové a ...

Metodické setkání na téma podpora psychického zdraví dětí

Zveme Vás na metodické setkání na téma podpora psychického zdraví dětí na prvním stupni ZŠ, které se uskuteční dne 14.02.2024 od 13:00 hodin v budově Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava, 4.patro, uč. 406. Program: Co dětem prospívá a ...