Střediska volného času

Zobrazit: Zapojení zástupců PDMMO do pracovní skupiny města Mládež v Ostravě

Zapojení zástupců PDMMO do pracovní skupiny města Mládež v Ostravě

V úterý 27. 6. 2023 proběhlo setkání pracovní skupiny Mládež v Ostravě k novému strategickému plánu, do kterého se zapojili i zástupci PDMMO. Na pracovní skupině byla v průběhu dvouhodinového setkání řešeno téma mladých lidí v Ostravě. V úvodu setkání ...
Zobrazit: Letní příměstské tábory pro české a ukrajinské děti v průběhu letních prázdnin 2023

Letní příměstské tábory pro české a ukrajinské děti v průběhu letních prázdnin 2023

Město Ostrava získalo ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR v rámci partnerství s UNHCR prostředky určené na podporu adaptace a integrace Ukrajinců ve městě. Finance budou využity např. na letní příměstské tábory pro děti organizované ostravskými středisky volného času, ...
Zobrazit: PDMMO na Konferenci Europe goes local v Bratislavě

PDMMO na Konferenci Europe goes local v Bratislavě

Ve dnech 16. – 18. 6. 2023 se zúčastnilo mezinárodního setkání v Bratislavě 8 týmů měst z České a Slovenské republiky. Účastníci konference měli příležitost se poznat navzájem s ostatními realizátory projektu Europe Goes Local a absolvovat několik workshopů. Evropský ...
Zobrazit: Setkání žákovských parlamentů porubských základních škol

Setkání žákovských parlamentů porubských základních škol

Dne 14. 6. 2023 proběhlo v Komunitním centru Všichni spolu setkání žáků z žákovských parlamentů porubských škol, kterým byla na setkání představena myšlenka obvodního parlamentu. Setkání začalo úvodním slovem místostarostky Martiny Duškové, po kterém byl představen plán zahájení činnosti a ...
Zobrazit: Vznik žákovského parlamentu na ZŠ Generála Janka

Vznik žákovského parlamentu na ZŠ Generála Janka

Parlament dětí a mládeže města Ostravy i nadále pomáhá ke vzniku žákovských parlamentů na školách. Školní parlament bude nově vznikat od září roku 2023 na Základní škole Generála Janka v Ostravě – Mariánských Horách. V pondělí 5. 6. 2023 proběhly ...
Zobrazit: Projekt žákovského parlamentu financovaný formou participativních rozpočtů – ZŠ Karla Pokorného

Projekt žákovského parlamentu financovaný formou participativních rozpočtů – ZŠ Karla Pokorného

„Školní legál“, další z řady projektů žákovských parlamentů financovaných formou participativních rozpočtů, byl realizován na Základní škole Karla Pokorného v Ostravě – Porubě. Parlament dětí a mládeže města Ostravy za podpory statutárního města Ostravy a koordinace Střediska volného času Korunka loni uvedl ...
Zobrazit: Šachový turnaj v mateřské škole Klubíčko

Šachový turnaj v mateřské škole Klubíčko

Dne 23.5.2023 se uskutečnil v Mateřské škole Klubíčko, Ostrava – Hrabová, turnaj pro děti ze šachových kroužků školky, které vede lektorka ze Střediska volného času Korunka a paní učitelka z mateřské školy. Turnaje se zúčastnilo celkem 20 dětí. Pozvánku na ...
Zobrazit: Parlament dětí a mládeže města Ostravy na festivalu „Ostravský kompot“

Parlament dětí a mládeže města Ostravy na festivalu „Ostravský kompot“

V neděli 21. 5. 2023 pomáhal PDMMO tvořit zónu „Fajne rodiny“ na festivalu „Ostravský kompot“, který se konal v Trojhalí Karolina. Členové PDMMO měli na místě k dispozici vlastní stánek, ve kterém prezentovali návštěvníkům svoji činnost a představovali projekty a ...
Zobrazit: Společně tvoříme Ostravu – mezigenerační diskuze!!!

Společně tvoříme Ostravu – mezigenerační diskuze!!!

V rámci „Dnů fajne rodiny“ proběhla dne 16.5.2023 na SVČ Korunka aktivita Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy s názvem „Společně tvoříme Ostravu – mezigenerační diskuze!!!“ V úvodu setkání proběhla diskuze účastníků na téma Ostrava. Jak vypadala Ostrava před několika ...
Zobrazit: Projekty žákovských parlamentů financované formou participativních rozpočtů – ZŠ a MŠ Ostrčilova

Projekty žákovských parlamentů financované formou participativních rozpočtů – ZŠ a MŠ Ostrčilova

Projekt žákovského parlamentu Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace, „Den zdravovědy“ se uskutečnil ve dnech 15.-16.5.2023. ZŠ a MŠ Ostrčilova zrealizovala další z projektů žákovských parlamentů, které byly podpořeny formou participativních rozpočtů v rámci projektu „Bo nám ...
Zobrazit: Parlament dětí a mládeže města Ostravy se zapojil do mezinárodním projektu Think – Tank

Parlament dětí a mládeže města Ostravy se zapojil do mezinárodním projektu Think – Tank

V minulém týdnu PDMMO vyslal delegáta na mezinárodní projekt Think – Tank, který probíhal celý týden v Ostravě a byl zaměřen na zapojování mladých lidí ze znevýhodněných skupin do projektů. Inkluze byla hlavním tématem, které řešili zástupci z ČR, Polska ...
Zobrazit: Další obvodní mládežnický parlament vznikne v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky 

Další obvodní mládežnický parlament vznikne v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky 

Ve středu 10.5.20223 se sešli zástupci Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy a SVČ Korunka s vedením městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky a ředitelem Základní školy Generála Janka. Na schůzce byl představen zástupcům obvodu a školy koncept fungování žákovských ...