a a a

Místní akční plán

Na kafe s Andreou Hoffmannovou

Vážené školy, milí žáci a studenti, dovolujeme si Vás pozvat na poslední společnou akci v tomto školním roce. Tou akcí je setkání Na kafe s…. Tuto sérii rozhovorů zahájíme s náměstkyní primátora pro oblasti školství, vzdělávání, IT služeb a outsourcingu, ...

Různé podoby metodické podpory projektu MAP ORP Ostrava IV

Již od počátku tohoto roku probíhají metodická setkání a platformy pro nejrůznější skupiny pracovníků škol pod vedením odborníků z řad projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV, kterých se mohou účastnit zástupci škol do projektu zapojených. Metodická setkání ...

Aktualizace SR MAP – Seznamu investičních priorit

Dovolujeme si Vás informovat o připravované aktualizaci strategického rámce MAP ORP Ostrava – Seznamu investičních priorit. S ohledem na podmínku pro čerpání dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), IROP – ITI, OP ST aj. je i v tomto novém programovacím období 2021-2027 nutné prokázání souladu Vašich projektových záměrů ...

Proběhla úvodní jednání pracovních skupin MAP

V posledních 14 dubnových dnech proběhla úvodní jednání všech 5 pracovních skupin projektu MAP ORP Ostrava IV. Oproti dříve realizovanému projektu MAP ORP Ostrava III (dále MAP III) došlo v pracovních skupinách k několika změnám. S mírnou úpravou členů nebo vedoucích skupin zachovány zůstaly ...

Setkání s rodiči nadaných žáků

Práce s nadanými dětmi/žáky je téma, kterému se aktivně věnuje projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV. Svou pozornost a podporu projekt zaměřuje jak na školy a tamní koordinátory nadání, tak k rodičům nadaných dětí, a to formou pravidelných setkávání. První ...

Ve spolupráci se spolkem THeatr ludem přinášíme do škol vzdělávací program – Dramadílny

Zajímají Vás moderní didaktické formy vzdělávání? Řadíte je do své výuky a hledáte další možnosti jejího obohacení? Pak neodcházejte a přečtěte si následující nabídku. Projekt MAP ORP Ostrava IV ve spolupráci se spolkem THeatr ludem, z.s. přináší do škol vzdělávací ...

Projekt MAP ORP Ostrava IV do škol z ostravska přivádí Divadlo utlačovaných v podání divadelního souboru OSUd

Otevřít s žáky nepříjemná témata jde i kreativně, důkazem toho může být tzv. metoda Divadla utlačovaných. Zjednodušeně řečeno se jedná o využití životních příběhů, reálných situací a divadelních technik k práci s těmi, kteří mají osobní zkušenost s nějakou formou útlaku. Metoda se tak ...

Projekt MAP ORP Ostrava IV podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti žáků základních škol vzděláváním pedagogů i školních knihovníků

Čtenářská gramotnost je schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosažení vlastních cílů, k rozvoji vlastních vědomostí a potenciálu a k aktivní účasti ve společnosti (PISA). Ukazuje se totiž, že žáci s nízkou úrovní čtenářské gramotnosti čelí ...

Robotika a kybernetika

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV se koná workshop, zaměřený na oblast robotiky a kybernetiky. Lektor: Ing. Hana HanzlíkováCílová skupina: Pedagogové ZŠ o Průmyslová revoluce umožnila nahradit těžkou lidskou práci stroji. Robotizace pomáhá s rutinními, opakujícími se činnostmi ...

Návaznost ŠVP na změny v RVP

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV se koná workshop, zaměřený na návaznost ŠVP na změny v RVP. Lektor: Mgr. Bc. Libor Klubal, Ph.D.Cílová skupina: Ředitelé škol a koordinátoři ŠVP o Workshop je určen pro rozšířené vedení škol a ...

Matematika s Geogebrou

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV se koná workshop, zaměřený na základy práce v programu GeoGebra. Lektor: Ing. Hana HanzlíkováCílová skupina: Pedagogové ZŠ o Kurz je zaměřen na základní seznámení s programem GeoGebra. Tento volně dostupný software podporuje ...

Metodické setkání koordinátorů nadání MŠ

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV se koná metodické setkání koordinátorů nadání MŠ. Metodik: Ing. Martina Čaputová Host: Mgr. Alena Pokorná Cílová skupina: koordinátoři nadání MŠ Diagnostika i podpora nadaného dítěte v předškolním věku může být spojena ...