Aktuality

Zobrazit: Metodické kurzy pro pedagogy – květen a červen 2022

Metodické kurzy pro pedagogy – květen a červen 2022

VŠB-TUO pořádá metodické kurzy pro pedagogy, které jsou určeny pro pedagogy ZŠ a SŠ, lektory SVČ a science center, studenty pedagogických oborů a všechny, kteří si chtějí zlepšit techniku. JAK ZAŘADIT TECHNIKU DO VÝUKY – PŘÍBĚHY DOMŮStavebnictví je obor starý ...
Zobrazit: Ostrava schválila plán vzdělávání pro rok 2022

Ostrava schválila plán vzdělávání pro rok 2022

Na akčním plánu vzdělávání pro rok 2022 se začalo pracovat neprodleně po schválení Strategie vzdělávání města Ostravy 2030. Byly osloveny odbory magistrátu, byly finalizovány výstupy odborných pracovních skupin MAP ORP Ostrava II. Současně magistrát oslovil městské obchodní společnosti a příspěvkové ...
Zobrazit: Vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ky Mateřské školy Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace

Vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ky Mateřské školy Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace. Termín nástupu do funkce: červen/červenec 2022 Termín pro podání přihlášky: 25. května 2022 Adresa pro podání přihlášky: ...
Zobrazit: Možnosti zajištění financování nárůstu počtu dětí a žáků cizinců v MŠ a ZŠ ze státního rozpočtu a postup přijetí žáka-cizince na ZŠ do jazykové přípravy

Možnosti zajištění financování nárůstu počtu dětí a žáků cizinců v MŠ a ZŠ ze státního rozpočtu a postup přijetí žáka-cizince na ZŠ do jazykové přípravy

MŠMT připravilo jasný postup při potřebě financovat nárůsty počtu dětí a žáků, jejich jazykovou přípravu a nově také přidalo informace o možnosti využití nepedagogické pozice adaptačního koordinátora. Přehledně na jednom místě nyní naleznete možnosti, jak můžete ze státního rozpočtu financovat nové ukrajinské ...
Zobrazit: BO NÁM TO NENÍ JEDNO!!! – ZŠ a MŠ HORYMÍROVA

BO NÁM TO NENÍ JEDNO!!! – ZŠ a MŠ HORYMÍROVA

Ve středu 20. 4. 2022 proběhlo další setkání ostravských základních škol se členy Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO) v rámci projektu „Bo nám to není jedno!!!“, tentokráte na Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace. ...
Zobrazit: Vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2022/2023

Vyhlášení výběrového řízení Programu na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2022/2023

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 1946/ZM1822/32 ze dne 23.03.2022 výběrové řízení Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2022/2023 (kód ŠaS/BIL). Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města ...
Zobrazit: Czech UN Youth Delegates/Mladí delegáti ČR do OSN 

Czech UN Youth Delegates/Mladí delegáti ČR do OSN 

Česko má nové Mladé delegáty ČR do OSN! Českou republiku zastupuje Pavel Linzer, bývalý předseda Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy a Kryštof Stupka. Společně se chtějí soustředit na otázku zapojení mladých do veřejného prostoru na všech úrovních a zvyšování povědomí o ...
Zobrazit: Den Země

Den Země

Den Země je každoroční celosvětová událost zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Den Země byl poprvé slaven v roce 1970. V Ostravě realizují Den Země například tyto organizace: Středisko volného času, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace Hlavní program ...
Zobrazit: Ocenění „Ředitel školy 2022“ – výzva k podání návrhů

Ocenění „Ředitel školy 2022“ – výzva k podání návrhů

Znáte ředitele školy, který je: skvělý manažer, je leader pedagogického procesu, je tvůrcem pozitivní atmosféry ve škole, je vzorem pro své kolegy, má inovativní přístup, přichází s pozitivními změnami, pomohl Vám vyřešit tíživou situaci ve vzdělávání Vašich dětí, je trochu ...
Zobrazit: Odborné fórum základního vzdělávání

Odborné fórum základního vzdělávání

Ředitelská akademie pořádá zásadní akci věnovanou základnímu vzdělávání. Odborné fórum bude především reagovat na materiál MŠMT „Hlavní směry revize rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“. Fórum je určeno zejména pro ředitele škol, zástupce a koordinátory ŠVP. Odborné fórum Ředitelské akademie ...
Zobrazit: Příspěvky na ozdravné pobyty v roce 2022/2023

Příspěvky na ozdravné pobyty v roce 2022/2023

Mateřské a základní školy zřizované městskými obvody statutárního města Ostravy nebo statutárním městem Ostrava, které provozující svou činnost na území statutárního města Ostravy, si mohou požádat o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na ozdravný pobyt konaný od 1. listopadu 2022 do 30. ...
Zobrazit: BO NÁM TO NENÍ JEDNO!!! – ZŠ a MŠ VOLGOGRADSKÁ

BO NÁM TO NENÍ JEDNO!!! – ZŠ a MŠ VOLGOGRADSKÁ

V pátek 8.4.2022 proběhlo další setkání ostravských základních škol se členy Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO) v rámci projektu „Bo nám to není jedno!!!“, tentokráte na Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace. Žákovský parlament ...