Aktuality

Zobrazit: Nevíte co s dětmi o letních prázdninách?

Nevíte co s dětmi o letních prázdninách?

Městský obvod Jih připravil pro děti a rodiče ve svém městském obvodu celoprázdninový program. 7.7. – 21.8.2020 Účast pro všechny přihlášené děti je na akcích zdarma! Začíná se 7.7.2020 v 15:00 h v zahradě DK AKORD s úvodním programem. Veškeré ...
Zobrazit: Žákovská osobnost Julie Krčmařová

Žákovská osobnost Julie Krčmařová

Dne 30.6.2020 náměstkyně primátora Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D., ocenila žákyni Julii Krčmařovou. Julie je žákyní 5. ročníku  Základní školy a mateřské školy Ostrava – Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace a byla ředitelem školy navržena k ocenění „Žákovská osobnost“ za  2. místo ...
Zobrazit: Děti se staly malými zahradníky ptáčka zpěváčka

Děti se staly malými zahradníky ptáčka zpěváčka

Mateřská škola Dětská 920 v Ostravě-Porubě použila dotaci programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu  na rozvoj přírodovědné gramotnosti dětí, jejich environmentální senzitivitu, seznámení se základy přírodních zákonů a s výzkumnými dovednostmi, tedy se základy pro budoucí „vědce“. Děti poznávaly ekologické a přírodní ...
Zobrazit: Zahájení kurzu „Kids‘ Skills“

Zahájení kurzu „Kids‘ Skills“

V  rámci  projektu Místní akční plán rozvoje  vzdělávání  ORP  Ostrava II  jsme ve  dnech 25. a 26. 6. 2020 zahájili vzdělávací kurz Kids´Skills pro školní psychology, speciální, sociální pedagogy a jiné pracovníky v základních školách, kteří tuto metodu využijí a budou ...
Zobrazit: Žáci absolvují část výuky v anglickém jazyce

Žáci absolvují část výuky v anglickém jazyce

Ve školním roce 2019/2020 se Základní škola Klegova 27 z Hrabůvky zapojila již třetím rokem do projektu Podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách, který podporuje město Ostrava. „V rámci tohoto projektu vyučujeme metodou CLIL. Znamená to, že nejazykový předmět ...
Zobrazit: Art & Science

Art & Science

Protože dělat vědu je někdy umění a dělat umění je pěkná věda… Každoročně pořádá VŠB – Technická univerzita Ostrava festival Art & Science, kdy se během jednoho dne univerzita otevře všem zájemcům o poznání vědy netradičním způsobem. Dopoledne jsou zvány ...
Zobrazit: Anglicky se dá vyučovat matematika, přírodopis i tělocvik

Anglicky se dá vyučovat matematika, přírodopis i tělocvik

Metodu výuky CLIL zařadili v letošním školním roce do výuky čtyři učitelé Základní školy Provaznická z Hrabůvky. Matematiku, přírodopis, pracovní činnosti, výtvarnou výchovu a tělesnou výchovu vyučovali současně v českém a anglickém jazyce a žáky motivoval k používání angličtiny i v běžných životních situacích. Výrazně ...
Zobrazit: Středisko volného času Korunka pořádá pobytové a příměstské tábory

Středisko volného času Korunka pořádá pobytové a příměstské tábory

Středisko volného času Korunka pořádá i v tomto roce atraktivní a zajímavé tábory pro děti nejrůznějšího věku. Každý tábor, ať už příměstský nebo pobytový, se zaměřuje na pestrou škálu oblastí jak sportovních, tak zážitkových. Celkem tři pobytové tábory se uskuteční ...
Zobrazit: Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

MŠMT vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 „Opatření k zápisům do mateřských škol pro školní rok 2020/2021“. Zápisy se uskutečnily v období od 2. května do 16. května 2020 ...
Zobrazit: Kariérové poradenství se posune do nižších ročníků ostravských základních škol…

Kariérové poradenství se posune do nižších ročníků ostravských základních škol…

Ostrava má za sebou první školní rok realizace projektu Kariérové poradenství Ostrava!!!. Do realizace se postupně zapojilo již celkem 33 škol (do pilotního projektu bylo původně zapojeno 20 ZŠ) . Dosavadní výsledky jsme hodnotili společně s řediteli dvacítky pilotních škol 24.6. ...
Zobrazit: Novinky v dotačních titulech na podporu školství, vzdělávání a talentmanagementu

Novinky v dotačních titulech na podporu školství, vzdělávání a talentmanagementu

Zastupitelstvo města Ostravy na svém jednání dne 24.6.2020, usnesením č. 0981/ZM1822/15 schválilo Program na podporu školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021 a Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2021. Program na ...
Zobrazit: Program na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021

Program na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021

Rada města rozhodla na svém jednání dne 16.06.2020 usnesením č. 04158/RM1822/62 o poskytnutí neinvestičních příspěvků na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021. Podpořeno bylo celkem 17 projektů v celkové výši 3 800 tis. Kč. Zastupitelstvo města rozhodlo na svém jednání dne ...